Svenska grisar fria från MRSA

Köttmarknadsutveckling för griskött

Under hösten 2014 har grisar i samtliga svenska avelsbesättningar provtagits för antibiotikaresistensen MRSA. Ingen av grisarna bar på MRSA-bakterier. Ett mycket glädjande besked som visar på att det förebyggande arbetet har fungerat.

MRSA är inte ett hälsoproblem för grisar utan framförallt ett folkhälsoproblem.

Det med lättnad jag tog del av resultaten från den stora MRSA-studien som gjorts under hösten. Och det är inte utan att jag känner stolthet och glädje över att den svenska modellen med att förebygga istället för att behandla har gett detta goda resultat.

MRSA är inte ett hälsoproblem för grisar utan framförallt ett folkhälsoproblem. Men den svenska grisnäringen tar ändå ett stort ansvar för MRSA och jobbar hårt med frågan. Det gäller allt från smittskyddsrutiner på gårdsnivå hos den enskilde lantbrukaren till kontroll vid import av avelsdjur genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll. Tillsammans har man lyckats att hålla de svenska djuren friska.

Kartläggningen är en upprepning av en undersökning som gjordes 2011. Inte heller då hittade man MRSA hos svenska grisar.

Syftet med undersökningen var att kartlägga förekomsten av MRSA i avelsdjurs- och gyltproducerande besättningar som förser bruksbesättningarna med avelsdjur. Kartläggningen är en upprepning av en undersökning som gjordes 2011. Inte heller då hittade man MRSA hos svenska grisar.

MRSA är annars vanligt bland grisar i många länder, både i och utanför EU. Bakterien kan överföras både från djur till människor och från människor till djur. Om bakterien förekommer bland grisar kan den överföras till personer i kontakt med grisarna, till exempel lantbrukare, stallpersonal och veterinärer.

Gårdagens besked tyder på att vi har en fortsatt unikt god MRSA-situation hos svenska grisar.

Nu handlar det om att fortsatt skydda svenska grisar från smitta, framför allt från besökare. Det är bland annat därför som det är så viktigt att ha skyddskläder och tvätta händerna innan man besöker en grisbesättning.

Gårdagens besked tyder på att vi har en fortsatt unikt god MRSA-situation hos svenska grisar. Genom att hålla fast vid vårt hårda arbete med förebyggande åtgärder såsom hög biosäkerhet i besättningarna, kontrollerad livdjurshandel och ansvarsfull antibiotikaanvändning har vi alla förutsättningar att bibehålla den goda situationen för MRSA och andra smittor.

Här kan du läsa mer:

Scroll to Top