Svenska grisar fria från MRSA

Köttmarknadsutveckling för griskött

Under
hösten 2014 har grisar i samtliga svenska avelsbesättningar provtagits för
antibiotikaresistensen MRSA. Ingen av grisarna bar på MRSA-bakterier. Ett
mycket glädjande besked som visar på att det förebyggande arbetet har fungerat.

MRSA är inte ett hälsoproblem för grisar
utan framförallt ett folkhälsoproblem.

Det med lättnad jag tog del av
resultaten från den stora MRSA-studien som gjorts under hösten. Och det är inte
utan att jag känner stolthet och glädje över att den svenska modellen med att
förebygga istället för att behandla har gett detta goda resultat.

MRSA är inte ett hälsoproblem för grisar
utan framförallt ett folkhälsoproblem. Men den svenska grisnäringen tar ändå
ett stort ansvar för MRSA och jobbar hårt med frågan. Det gäller allt från
smittskyddsrutiner på gårdsnivå hos den enskilde lantbrukaren till kontroll vid
import av avelsdjur genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll. Tillsammans
har man lyckats att hålla de svenska djuren friska.

Kartläggningen är en upprepning av en undersökning
som gjordes 2011. Inte heller då hittade man MRSA hos svenska grisar.

Syftet med undersökningen var att
kartlägga förekomsten av MRSA i avelsdjurs- och gyltproducerande besättningar
som förser bruksbesättningarna med avelsdjur. Kartläggningen är en upprepning av en undersökning
som gjordes 2011. Inte heller då hittade man MRSA hos svenska grisar.

MRSA är annars vanligt bland grisar i
många länder, både i och utanför EU. Bakterien kan överföras både från djur
till människor och från människor till djur. Om bakterien förekommer bland
grisar kan den överföras till personer i kontakt med grisarna, till exempel
lantbrukare, stallpersonal och veterinärer.

Gårdagens besked tyder på att vi har en
fortsatt unikt god MRSA-situation hos svenska grisar.

Nu handlar det om att fortsatt skydda
svenska grisar från smitta, framför allt från besökare. Det är bland annat
därför som det är så viktigt att ha skyddskläder och tvätta händerna innan man
besöker en grisbesättning.

Gårdagens besked tyder på att vi har en
fortsatt unikt god MRSA-situation hos svenska grisar. Genom att hålla fast vid
vårt hårda arbete med förebyggande åtgärder såsom hög biosäkerhet i
besättningarna, kontrollerad livdjurshandel och ansvarsfull
antibiotikaanvändning har vi alla förutsättningar att bibehålla den goda
situationen för MRSA och andra smittor.

Här kan du läsa mer:

Relaterade artiklar

Scroll to Top