6 anledningar att välja svenskt kött

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Är det överhuvudtaget hållbart att äta kött? Absolut! Och visst är det skillnad på kött och kött! Här berättar vi varför det är så viktigt att välja svenskt kött – i matbutiken såväl som på restaurang eller i gatukiosken.

1. Ett ambitiöst djurskydd

Visste du att Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag? Det är något vi ska vara stolta över! Allting utgår ifrån att djuren ska ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Det gäller både utomhus och inomhus. Enligt World Animal Protection Index är Sverige ett av de länder som rankas högst. 

Vad innebär det då konkret? Jo, exempelvis har vi lagkrav på att grisar ska kunna ha halm för att kunna böka runt, att alla kor och får går på bete och att våra djur har större ytor att röra sig på när de vistas inomhus och att slakt alltid sker med bedövning.

EU:s djurskyddslagstiftning ligger fortfarande efter den svenska. Länder utanför EU som exporterar kött till Sverige har i många fall inga djurskyddsregler alls. I Sverige har arbetet med att våra djur ska ha det bra har pågått länge, redan 1988 fick vi världens mest kraftfulla djurskyddslag. Här kan du läsa mer om svensk djuruppfödning.

2. Lägst antibiotikaanvändning

När man överanvänder antibiotika kan resistenta bakterier utvecklas. Resistens leder till att behandling med antibiotika inte fungerar. Det kan till exempel innebära att en sjukdom som lunginflammation blir dödlig.

Smittskyddsarbete i Sverige är unikt. Idag har Sverige lägst användning av antibiotika i hela EU, något som inte bara är viktigt för djurens skull – det bidrar till en högre livsmedelssäkerhet. Världshälsoorganisationen menar att resistens mot antibiotika tillsammans med klimatfrågan är de två största hoten mot mänskligheten. Väljer du svenskt kött istället för importerat bidrar du till en lösning på dem båda.

I många av de länder som vi importerar kött ifrån ges djuren antibiotika i fodret för att de ska växa bättre. Det är strikt förbjudet i Sverige! Vi var först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder, redan år 1986.

» Lär dig mer i Antibiotikaskolan

3. Låg klimatpåverkan

Sverige har världens duktigaste bönder när det kommer till låg klimatpåverkan och bra djuruppfödning. Vår klimatsmarta uppfödning producerar kött som både är det bästa klimatvalet jämfört med andra länder, och bidrar till fler miljömål.

Omställningen till förnybar energi pågår hela tiden; idag har många ladugårdar solceller på taket medan stallar värms upp av biogas från gödsel. Svenskt kött ger betydligt mindre utsläpp av växthusgaser än kött som produceras i andra delar av världen. Välmående djur som får bra foder är några av förklaringarna.

Men det finns fortfarande saker kvar att göra för att minska klimatutsläppen från köttproduktionen ytterligare. En sak du kan göra så länge är att välja svenskt kött istället för importerade produkter. Då minskar vi transporterna och klimatutsläppen.

» Så påverkas klimatet av köttproduktion

Hur kan svensk köttproduktion vara resurssmart?
Se videon nedan.

4. Fler naturvårdare

Vi behöver fler naturvårdare, och djur som betar är de bästa naturvårdarna! Naturbetesmarker är lika artrika som regnskogen! Djurens trampande, betande och gödslande är avgörande för att naturen ska kunna fungera och artrikedomen frodas.

Enligt Naturvårdsverket  behövs fler betande djur för att klara Sveriges miljömål. Ängar och betesmarker där kor och får vistas rymmer en oerhört rik biologisk mångfald. En enda kvadratmeter betad hagmark kan rymma över 40 olika växter som har betydelse för insekter, fjärilar och småfåglar. Dessa i sin tur behövs för pollinering och ekosystemet.

Betesmarker fungerar också som koldioxidfångare genom att binda in kol och mull i marken.

» Därför behövs djur för den bioligiska mångfalden

5. Minskar svinnet

För att köttkonsumtionen ska vara hållbar behöver man ta tillvara på hela djuret. Idag hamnar var femte svensk matkasse i soporna medan en tredjedel av all mat som produceras i världen kastas. Matsvinnet är en stor miljöbov och mycket mat kastas trots att den är fullt användbar. Ta hjälp av bäst före-datumet och frys in in mat som blivit över.

Produktionen av den mat som slängs motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige årligen.

Att ta tillvara på hela djuret och testa olika styckdetaljer, också kallat Nose to Tail, är ett bra sätt att skapa en klimatvänligare middag. Genom att äta varierat och ta tillvara på flera delar av djuret räcker köttet till fler och inget behöver kastas bort i onödan. Av det som blir kvar, kallade biprodukter, finns andra områden där de kan användas. Exempelvis till förnybara drivmedel, foder till husdjur och till läkemedelstillverkning.

» Läs mer om hur vi kan minska matsvinnet

6. Mer resurssmart

När trycket på världens resurser ökar behöver köttproduktionen ske där den är hållbar. I Sverige har vi plats för fler djur. Vi har gott om betesmark, bra förutsättningar för foderproduktion och mycket vatten.

Det mesta djuren äter kommer från gräs och grödor i närområdet. Kor och grisar äter också restprodukter från livsmedelstillverkning och tar på så vis tillvara på matsvinn. För att minska transporter och utsläpp globalt är det viktigt att djuren får foder som produceras i Sverige.

Allt fler lantbrukare omvandlar gödsel till biogas. Det ger, förutom förnybar energi till fordon, minskat läckage av metan samt en näringsrik och luktfri restprodukt som är perfekt gödsel till grödorna. Djurens gödsel spelar en avgörande roll för att tillföra ny näring till jordarna på ett hållbart sätt. Utan gödsel från djuren går det inte att odla mat till människor lika hållbart.

» Här kan du läsa mer om myten om nötköttets vattenförbrukning

Rulla till toppen