Antibiotikaskolan

Välkommen till antibiotikaskolan

Antibiotikaskolan är ett skolmaterial med sex lektioner för skolungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Lektionerna handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny antibiotika.

Alla lektioner är anpassade till läroplanen och skapade för att ge kunskap och väcka diskussion om en av vår tids viktigaste frågor, antibiotikaresistens. Du ser alla lektioner nedan – det är bara att sätta igång!

Antibiotika och resistens

Antibiotika och resistens

Resistens betyder att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. I den här lektionen får ni lära er mer om antibiotikaresistens och varför det är ett problem för samhället.

Antibiotika och människans hälsa

Antibiotika och människans hälsa

På rätt sätt och rätt plats är antibiotika livsnödvändigt. I den här lektionen får ni lära er om antibiotikas betydelse för människans hälsa och sjukvården.

Antibiotika och djuruppfödning

Antibiotika och djuruppfödning

Globalt sett ger vi mest antibiotika till djuren. I den här lektionen får ni lära er om antibiotika inom djuruppfödning och vad man kan göra för att minska användningen av antibiotika.

Bakterier i maten

Bakterier i maten

Det finns bakterier överallt, de flesta gör ingen skada men några är farliga. I den här lektionen får ni bland annat lära er hur man bör hantera mat i köket på ett säkert sätt.

Resistenta bakterier – ett hot på semestern?

Resistenta bakterier – ett hot på semestern?

Med en stor rörligheten av människor, djur och mat runt jorden sprids resistenta bakterier. I den här lektionen får ni lära er om vad man kan göra för att skydda sig från resistenta bakterier på resan.

Jakten på ny antibiotika

Jakten på ny antibiotika

Att hitta ny antibiotika ses som helt nödvändigt när resistens hos bakterier blir allt vanligare. I den här lektionen får ni bland annat lära er om hur forskare gör för att hitta ny antibiotika.

Rulla till toppen