Personuppgiftspolicy för Svenskt Kött

Svenskt Kött i Sverige AB (Svenskt Kött) värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All behandling av personuppgifter gör Svenskt Kött som personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy.

Som en förutsättning för Svenskt Kötts uppdrag att informera om det svenska köttet behöver vi registrera personuppgifter. I samband med att personuppgifter lämnas, till exempel vid prenumeration av nyhetsbrev eller pressmeddelanden, ska information ges om personuppgiftsbehandlingen och även information om de rättigheter som finns för dem som registreras.

Varför samlar vi in uppgifter?

Svenskt Kött behöver personuppgifterna för att löpande kunna ge tillgång till information samt för att användare av utbildningsverktyget Köttskolan ska kunna använda verktyget fullt ut. Uppgifter används också för att kunna möta Svenskt Kötts berättigade intresse, i den utsträckning det inte överskrider den registrerades rättigheter.

Användning av uppgifter

Personuppgifterna används av Svenskt Kött för kontakter gällande fakturering, information och inbjudningar. I utbildningsverktyget Köttskolan används personuppgifter för att registrerade användare ska kunna klarmarkera kurser och utbildningar samt göra våra quizar.

Svenskt Kötts registreringar av personuppgifter gäller för personer som registrerat sig för prenumeration på nyhetsbrev, eventinbjudningar och pressmeddelanden. Registren innehåller personuppgifter som namn, titel, telefonnummer och e-postadress. Registrering av personuppgifter gäller även för samarbetspartners, leverantörer och konsulter.

När ett samarbete upphör sparas uppgifterna i cirka ett år. I en del fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, t.ex. uppgifter för ekonomisk bokföring.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig till våra nyhetsbrev behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Genom insamling av uppgifter om namn och mailadress kommer Svenskt Kött att använda dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och information. Vi delar inga uppgifter med någon tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration via sidfoten i nyhetsbreven. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att maila oss.

Om du själv inte valt att prenumerera, men ändå får vårt nyhetsbrev och vars uppgifter vi därmed behandlar, har vi med så kallad intresseavvägning bedömt att ni har intresse av informationen i vårt nyhetsbrev, gällande vår verksamhet, våra projekt och seminarier. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Utlämnande av uppgifter

Svenskt Kött lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Rättigheter

Alla användare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, samt att utan kostnad begära rättelse eller radering av uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Cookies

Svenskt Kött använder cookies för att generera besöksstatistik. En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på användarens dator. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användning av webbplatsen.

Den som inte vill acceptera cookies kan ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller informerar användaren varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom funktioner i webbläsaren kan vanligtvis också tidigare lagrade cookies raderas.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Rulla till toppen