Provtagning av MRSA på grisar sparar pengar åt sjukvården

Svensk sjukvård sparar minst nio miljoner kronor per år genom att den svenska grisbranschen tar prover på importerade avelsgrisar. Provtagningarna är ett av sätten att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier, MRSA, får fäste på svenska grisgårdar.

Grisbranschen arbetar förebyggande för att hålla avelsgrisar i Sverige fria från den antibiotikaresistenta LA-MRSA bakterien som kan överföras till människor. Bakterien är vanlig i grisbesättningar i flera länder, därför tar grisbranschen prover på avelsgrisar vid svensk import.

Provtagning lönsam för samhället

Provtagningen blir lönsam för hela samhället så länge risken att föra in smittan på annat sätt är liten. Detta visar en nyligen publicerad vetenskaplig studie som gjorts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), läkare och veterinärer vid Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Lantbrukarnas riksförbund, Gård och Djurhälsan samt Jordbruksverket.

Om MRSA från svenska grisbesättningar sprids i samhället skulle det innebära minst nio miljoner kronor per år i ökade kostnader för sjukvården.

Läs mer om studien på SLU.se

Aktuellt

Nästan alla i Sverige äter kött

Nästan alla i Sverige äter kött

Ny undersökning visar att nästan alla i Sverige mellan 18 och 84 år äter kött och instämmer i att svenskt kött gynnar lokala bönder och svensk matproduktion.

Är vegetariskt bättre för miljön?

Vegetariskt bäst för miljön?

I Malmö stad är enda alternativet vegetariskt för konferenslunchen numera, men är det verkligen bäst för miljön?

Scroll to Top