Ingemar Olsson

Ingemar Olsson

Allt av Ingemar Olsson

Win-win med anpassad diperiod

En icke oväntad debatt kom i samband med att Jordbruksverket lagt fram förslag till föreskriftsförändring inom djurproduktion. Förslaget gäller alla djurslag. Men nu, som för …

Mystiken runt MRSA

Jag vet att alla håller med om att vi vill kunna fortsätta bota sjukdomar och mildra lidande med antibiotika även i framtiden, oavsett om det …

Vadå antibiotikafritt?

För några år sedan började man i USA att marknadsföra så kallade antibiotikafria djur i ett marknadskoncept. Nu tar Danmark efter med samma koncept för …

Alla kan göra skillnad

Vi närmar oss julhögtiden, som är årets stora festlighet tillsammans med familjen, och som ger oss viss tid till eftertanke. Det är en stor festlighet …

Rulla till toppen