Klimat och hållbarhet

Vår konsumtion av kött har fått större och större fokus de senaste åren. Det röda köttet och i synnerhet nötköttet har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen och miljöförstöringen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?
Lamm i hage

Biologisk mångfald

När våra svenska djur betar i hagarna hjälper de till att upprätthålla en biologisk mångfald. Det är nämligen på våra svenska betesmarker vi hittar den största biologiska mångfalden.

Höstlamm

Cirkularitet

Visste du att djur är nyckeln till att upprätthålla en cirkulär matproduktion? Det är denna samverkan vi kallar för cirkularitet.

Kan kött vara hållbart?

Kan kött vara hållbart?

Utan mat, mark och vatten och ett fungerande ekosystem faller grunden för människans existens. Kan kött vara hållbart?

Kött och klimat

Köttets klimatpåverkan

Det är inte helt enkelt att veta vad man ska äta om man vill tänka på klimatet. Här berättar vi mer om köttets klimatpåverkan.

Ko äter gräs

Vad är vall och varför är den viktig?

Visste du att vall, det vill säga gräs och klöver, är Sveriges vanligast odlade gröda? Men varför är det så? Och på vilket sätt är odling av vall en hälsokur för jorden?

Varför ska man välja svenskt nötkött?

Varför ska man välja svenskt kött?

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Testa dina kunskaper för att se om du vet varför man ska välja svensk kött.

Vattenanvändning för svenskt kött

Vattenanvändning och svenskt kött

”Ett kilo nötkött kräver 15 000 liter vatten”. Det kanske är ett påstående du har hört? Men stämmer det? Och är det skillnad på vatten och vatten?

Rulla till toppen