Djuruppfödning

Svenska bönder är bland de bästa i världen på djuromsorg. Varför är det så? Här berättar vi mer om svensk djuruppfödning och varför den är i världsklass. 

Antibiotika och resistenta bakterier

Antibiotika och resistenta bakterier

I Sverige ges ingen antibiotika till friska djur. Här har vi en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv
sjukdomsbekämpning.

Läs mer
Uppfödning av kalv

Uppfödning av kalv

I Sverige är kraven högre än i många andra länder när det gäller till exempel djurskydd och djurhälsa. Det gäller även för uppfödning av kalv.

Läs mer
Rulla till toppen