Djuruppfödning

Den svenska produktionen av kött och andra livsmedel ger en lägre miljöpåverkan än de flesta importprodukter. Här berättar vi mer om varför an ska välja svenskt griskött, lammkött och nötkött. Du kan också förkovra dig i olika köttraser, lära dig med om vad de olika märkningarna på köttet innebär och läsa med om varför vi har så låg antibiotikaanvändning inom djurhållningen i Sverige. Och du! Kom ihåg att du kan dela denna sida med hjälp av delningsknapparna längst ner.

Antibiotika och resistenta bakterier

Antibiotika och resistenta bakterier

I Sverige ges ingen antibiotika till friska djur. Här har vi en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv
sjukdomsbekämpning.

Läs mer
Scroll to Top