Djuruppfödning

Den svenska produktionen av kött och andra livsmedel ger en lägre miljöpåverkan än de flesta importprodukter.
Antibiotika och resistenta bakterier

Antibiotika och resistenta bakterier

I Sverige ges ingen antibiotika till friska djur. Här har vi en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv
sjukdomsbekämpning.

Läs mer

Svenska kor betar ute på sommaren

Hos Elof och Maude på Nors och Bäcks gård finns skog och åkermark för ekologisk odling och naturbetesmark där det går får och Charolais-kor. Nors gård ligger i ett naturreservat vilket gör verksamheten lite speciell. Elof berättar här om djuren och vilket kött de producerar.

Läs mer
Scroll to Top