Antibiotika och resistenta bakterier

I Sverige ges ingen antibiotika till friska djur. Här har vi en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning.

Antibiotikaresistenta bakterier – ett globalt problem

Den ökande antibiotikaresistensen i många delar av världen är ett mycket allvarligt problem. En ökad antibiotikaresistens riskerar att skapa en situation där vi kan stå utan verksamma antibiotika för såväl människor som för djur när det gäller vissa sjukdomar.

One health är ett begrepp som används mer och mer. Det symboliserar att djurs och människors hälsa hänger ihop. Smittas den ena riskerar även den andra att drabbas. Förutom ett onödigt lidande för våra husdjur riskerar även människor att drabbas.

Låg förekomst av multiresistenta bakterier

Det är en mycket låg förekomst av antibiotikaresistenta bakterier hos djur i Sverige, och risken att få i sig sådana via svenskt kött är näst intill obefintlig.

Det är bra att veta att det inte finns antibiotika i själva köttet. Ett djur som fått antibiotika får inte slaktas förrän efter ett visst antal dagar efter behandling. Livsmedelsverkets restsubstanskontroll visar att svenska lantbrukare är noggranna med att inte skicka djur för tidigt till slakt och att inga tillväxtbefrämjande medel används.

Ett förebyggande hälsoarbete för djur

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett gott läge med friska djur i Sverige. Svenska bönder har genom förebyggande djurhälsoarbete och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar minskat behovet av att använda antibiotika. Friska djur behöver inte antibiotika.

Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började ta fram statistik över förbrukning av antibiotika så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika.

Enligt den senaste rapporten från 2018 har Sverige för tionde året i rad den lägsta användningen av antibiotika inom EU. I Danmark används cirka tre gånger mer antibiotika och i Tyskland används cirka sju gånger mer. Italien och Spanien har dryga 19 respektive dryga 17 gånger högre antibiotikaförbrukning än Sverige. Det land som har fortsatt högst användning är Cypern med drygt 37 gånger mer än Sverige.

Användning av antibiotika inom EU 2022

Ingen antibiotika till friska djur

Svensk kött- och mjölkproduktion är fortsatt fri från tillväxtfrämjande hormoner och användning av antibiotika för att öka djurens tillväxt. Det visar en kontroll Livsmedelsverket gjorde under 2013. Läs mer på slv.se

Sverige var 1986 först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder i syfte att öka djurens tillväxt. Ett sådant förbud kom först år 2006 inom EU och saknas fortfarande utanför EU. Lär dig gärna mer i antibiotikaskolan.

Hur kan Sveriges bönder ha lägst användning av antibiotika i EU? Se videon här.

Rulla till toppen