Vill du också ha svenskt på restaurangen?

Mat på restaurang

Vi äter allt mer ute, oavsett om det är till frukost, lunch, middag eller fika. Vi äter på restaurangen, på macken eller mat beställd hem till dörren. När vi äter ute eller beställer hem mat är det någon annan som har lagat maten åt oss och då har vi inte samma möjlighet att välja råvaror med de mervärden som är viktiga för oss. I stället är det andras agendor och val som styr. När vi äter ute finns inte heller samma krav på märkning som krävs i matbutiken.

På den här sidan fördjupar vi oss i hur serveringen av mat på restauranger och försäljningsställen ser ut i Sverige och i vilken omfattning som man använder svenskt kött.

Svenskt kött på restaurang

Hur vet man var köttet kommer från?

I matbutiken finns det tydliga regler för hur ursprung på kött ska anges och i butiken är vi väldigt bra på att kolla var köttet kommer ifrån. På restaurangen finns inte samma krav. Detta trots att 8 av 10 svenskar vill se ursprungsmärkning av kött även på restaurang.

Men en ändring kan vara på gång. På EU-nivå arbetar man med en ny livsmedelsmärkningsförordning som kan innehålla nya krav på märkning även på restaurang. Förordningen skulle presenteras i mars 2023, men det har dragit ut på tiden.

Utan märkning är det ofta svårt att veta var maten kommer ifrån. Det gör det också svårare att ställa krav på ursprung eller andra mervärden när det inte finns en skyldighet att informera om det.

Meny

Många anger köttets ursprung

För att göra det enklare för matgäster att hitta den svenska maten är det många restauranger som frivilligt anger var köttet kommer från, kanske med flaggor i menyn eller med en beskrivning om vilken gård köttet kommer från.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige finns också. Väljer du att äta på en restaurang som är märkt Kött från Sverige vet du att köttet är fött, uppvuxet, slaktat och packat här. Exempelvis är Texas Longhorns restauranger, Mando steakhouse och MAX burgers certifierade.

Svenska mervärden

Det svenska köttet kommer med många fina mervärden, till exempel god djuromsorg och friska djur. Det är ett hållbart producerat kött, där alla delar på ett djur tas tillvara, vilket bland annat ger låg klimatpåverkan. Det svenska fodret bidrar i allra högsta grad till de svenska mervärdena. Det är oftast närodlat på den egna gården eller hos en granne i närområdet.

Allt fler gäster gör medvetna val och väljer idag att fråga efter svenskt kött på restaurang!

Informera dina gäster om svenska mervärden

Serverar ni svenskt kött i ditt kök? Många ätande vill gärna veta var köttet kommer från. Om ni redan serverar svenskt vinner ni på att informera om det.

Hur mycket svenskt kött serveras egentligen på restaurang?

Enligt en undersökning gjord av Naturskyddsföreningen från 2017 var andelen svenskt kött som grossisterna sålde till restauranger i snitt 24 procent. Resten, 76 procent, var importerat. Mycket har dock hänt sedan 2017. Konsumtionen av svenskt kött har generellt ökat på bekostnad av importerat kött och en uppskattning från grossistbranschen är att andelen svenskt kött inom storkök och restaurang är ungefär 40 procent.

Det är idag utmanande att hitta data kring hur volymerna av andelen svenskt kött ser ut inom restaurang. En anledning till detta är att statistiken redovisas på olika sätt i olika delar av kedjan. I produktionsledet redovisar man volym, det vill säga i kilo, medan statistiken efter förädling anges i värde, det vill säga i kronor. Med brist på data ökar risken för antaganden.

Inom offentliga måltider, alltså mat som serveras inom skola, vård och omsorg så pågår det ett arbete inom MATtankens projekt Silo. Där arbetar man för att samla in statistik av livsmededelsinköp inom offentlig sektor. Projektet förväntas kunna redovisa resultatet under våren 2024.

Svenskt kött på restaurang

Arbetar du på restaurang? Här är några tips till dig!

Tänk anatomiskt när du köper in kött

Köp inte enbart ädla detaljer, som biff, filé och entrecote. Testa andra ovanliga köttdetaljer, exempelvis nötfärs, fransyska, grytbitar, bog, bringa och skinka. Det är prisvärt och ger en spännande meny. Även chark som lufttorkad skinka, korv och hamburgare, finns såklart som svenska alternativ.

Svenskt kött – all världens mat

Oavsett om du driver ett vietnamesiskt restaurangkoncept, en lunchrestaurang med traditionell inriktning eller en kvällsrestaurang med fransk bistrokänsla – välj svenskt kött till din meny.

Skriv ut ursprung på menyn

Informera på menyn om att restaurangen serverar svenskt kött. 7 av 10 kan tänka sig att betala lite mer för att stötta svenska lantbrukare och svensk industri. Främsta argumentet är att man vill stödja de svenska bönderna och att det är bra ur ett klimat- och miljösynpunkt.

Rulla till toppen