Hur mycket kött äter vi?

Hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel av det kött som äts är svenskt? Vad är skillnaden på förbrukning och konsumtion? Här hittar du svaren.

Varje år släpper Jordbruksverket en rapport kring animaliemarknaden – en rapport som tar upp hur svenska folkets köttätande ser ut. Men, hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel av det kött som äts i Sverige är svenskt? Och hur långt ifrån Livsmedelsverkets kostrekommendationer ligger vi egentligen?

Hur mycket kött äter vi egentligen?

Av de köttslag vi äter är det grisköttet som står för störst volym. Enligt 2020 års siffror var det 29,6 kg/capita per år. När det kommer till svenskt kött är det också grisköttet som står för den största andelen; hela 80,4 procent av det griskött som konsumerades på totalen under 2020 var producerat i Sverige.

Lammkött äter vi desto mindre av och förbrukningen förra året låg på 1,6 kg/capita. När det kommer till lammkött är det här den största importen sker; under 2020 var drygt 70,7 procent importerat lammkött medan andelen svenskt var 29,3 procent.

Nötköttet står för det segment där andelen svenskt kött fortsätter att öka – folk har alltså börjat välja bort det importerade köttet till fördel för det svenska. Här ligger andelen svenskt nu på 60,5 procent jämfört med föregående år då den låg på 56,4 procent.

Förbrukning per capita 2021

Skillnaden på slaktad vikt och konsumtion

Alla dessa siffror redovisar totalkonsumtionen – det vill alltså säga vikten av det slaktade djuret. Här räknar man in ben, senor, fett och annat som tas bort. Om vi istället tittar på vad vi faktiskt äter är det grovt uppskattat ungefär hälften av vad slaktvikten visar (se diagrammet nedan).

Skillnad i slaktad vikt och faktiskt konsumtion 2021

Under 2020 var konsumtionen, alltså det vi faktiskt har på gaffeln, 27,4 kg/person. Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter max 500 gram tillagat rött kött i veckan vilket är 26 kg per år och person. Enligt 2020 års siffror ligger alltså snittet på konsumtionen av kött cirka 5 procent över kostrekommendationen. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper då framför allt kvinnor ofta äter lite mindre än 500g.

Man har tidigare antagit att det röda köttet skulle vara en hälsobov, men forskning visar att den största hälsorisken relaterad till våra matvanor snarare beror på att vi äter för lite fullkorn, nötter, frön, grönsaker och frukt. Läs gärna mer om dessa rön och få tips på hur man ska äta rätt både för hälsan, miljön och klimatet.

Förhållande mellan köttkonsumtion och kostråd 2022

Hur mycket kött konsumeras globalt?

Det skiljer sig hur mycket och vilken typ av kött som konsumeras i olika delar av världen. Framförallt är det kulturella aspekter och traditioner, men även ekonomiskt välstånd och religion som spelar in när det gäller hur mycket kött människor världen över äter.

Som en följd av att fler människor i världen har det bättre ekonomiskt ställt har konsumtionen av kött ökat de senaste femtio åren. Det köttslag som ökat allra mest på en global nivå är kycklingkött följt av griskött. Konsumtionen av kött från nötdjur, får och lamm har inte ökat nämnvärt per person men däremot har vi blivit fler människor i världen. Läs mer statistik om köttkonsumtion globalt här.

Scroll to Top