Hur mycket kött äter vi?

Hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel av det kött som äts är svenskt? Vad är skillnaden på förbrukning och konsumtion? Här hittar du svaren.

Varje år släpper Jordbruksverket en rapport kring animaliemarknaden – en rapport som tar upp hur svenska folkets köttätande ser ut. Men, hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel av det kött som äts i Sverige är svenskt? Och hur långt ifrån Livsmedelsverkets kostråd ligger vi egentligen?

Hur mycket kött äter vi?

Mängden kött anges ofta som vår totalkonsumtion av kött. Totalkonsumtion är inte samma sak som den andel vi äter. Totalkonsumtion anger slaktad vikt av djuret, det vill säga med ben, fett, senor med mera. Totalkonsumtion är ett sätt att redovisa statistik och den mängd vi äter på gaffeln är betydligt lägre än totalkonsumtionen. Läs mer om skillnaden under nästa rubrik.

Griskött är det köttslag som står för störst volym. Enligt 2023 års siffror var totalkonsumtionen av griskött 28 kg/person och år. För griskött är det svenskt kött som står för den största andelen, hela 82,5 procent av det griskött som konsumerades under 2023 var producerat i Sverige.

Lammkött konsumerar vi mindre av och totalkonsumtionen år 2023 låg på 1,6 kg/person per år. När det kommer till lammkött är det här den största importen sker, under 2023 var 71,6 procent importerat lammkött medan andelen svenskt var 28,4 procent.

Nötköttet är det köttslag vi äter näst mest av. År 2023 var totalkonsumtionen 22,8 kg/person och år. För nötkött var andelen svenskt kött 57,6 procent under samma år.

Bilden nedan visar hur stor andel som är svenskt för respektive köttslag.

Hur stor andel av köttet var svenskt 2023?

Skillnaden på slaktad vikt och konsumtion

“I Sverige äter vi 80 kilo kött per person varje år. Vi äter dubbelt så mycket kött som vi borde.” Känner ni igen det påståendet? Här gäller det att ha koll på hur man ska förstå statistiken. Vi konsumenter äter inte 80 kilo per person och år. Siffran 80 kilo är totalkonsumtionen (slaktad vikt) av rött kött och fågel tillsammans och i det ingår ben, senor, fett och annat som tas bort innan vi tillagar köttet. Köttet minskar också i vikt vid tillagning vilket gör att det som hamnar på gaffeln är ännu mindre. Om vi tittar på mängden rött kött (ej fågel) som faktiskt hamnar på gaffeln så är det grovt uppskattat ungefär hälften av totalkonsumtionen (se diagrammet nedan).

Skillnad i slaktad vikt och faktiskt konsumtion 2023

Under 2023 var konsumtionen av nöt, gris, lamm och övrigt rött kött som vi faktiskt hade på gaffeln sammanlagt 26,6 kg/person. I den här statistiken är inte andelen fågel med eftersom Livsmedelsverket enbart har kostrekommendationer kring det röda köttet, det vill säga gris, nöt, lamm, ren och vilt.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter max 500 gram tillagat rött kött i veckan vilket är 26 kg per år och person. Enligt 2023 års siffror ligger alltså snittet för konsumtionen av kött cirka 2 procent över kostrekommendationen. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper då framför allt kvinnor ofta äter lite mindre än 500g.

Man har tidigare antagit att det röda köttet skulle vara en hälsobov, men forskning visar att den största hälsorisken relaterad till våra matvanor snarare beror på att vi äter för lite fullkorn, nötter, frön, grönsaker och frukt. Läs gärna mer om dessa rön och få tips på hur man ska äta rätt både för hälsan, miljön och klimatet.

Förhållande mellan köttkonsumtion och kostråd 2023

Hur mycket kött konsumeras globalt?

Det skiljer sig hur mycket och vilken typ av kött som konsumeras i olika delar av världen. Framförallt är det kulturella aspekter och traditioner, men även ekonomiskt välstånd och religion som spelar in när det gäller hur mycket kött människor världen över äter.

Som en följd av att fler människor i världen har det bättre ekonomiskt ställt har konsumtionen av kött ökat de senaste femtio åren. Det köttslag som ökat allra mest på en global nivå är kycklingkött följt av griskött. Konsumtionen av kött från nötdjur, får och lamm har inte ökat nämnvärt per person men däremot har vi blivit fler människor i världen. Läs mer statistik om köttkonsumtion globalt här.

Rulla till toppen