Hur mycket kött äter vi?

Hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel av det kött som äts är svenskt? Vad är skillnaden på förbrukning och konsumtion? Här hittar du svaren.

Varje år släpper Jordbruksverket en rapport kring animaliemarknaden – en rapport som tar upp hur svenska folkets köttätande ser ut. Men, hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel av det kött som äts i Sverige är svenskt? Och hur långt ifrån Livsmedelsverkets kostrekommendationer ligger vi egentligen?

Hur mycket kött äter vi egentligen?

Av de köttslag vi äter är det grisköttet som står för störst volym och förbrukning. Enligt 2019 års siffror var det 30,2 kg/capita per år. När det kommer till svenskt kött är det också grisköttet som står för den största andelen; hela 76,7 procent av det griskött som förbrukades under 2019 var producerat i Sverige.

Lammkött äter vi desto mindre av och förbrukningen förra året låg på 1,6 kg/capita. När det kommer till lammkött är det här den största importen sker; under 2018 var 68,3 procent importerat lammkött medan andelen svenskt var 30,7 procent.

Nötköttet står för det segment där andelen svenskt kött fortsätter att öka – folk har alltså börjat välja bort det importerade köttet till fördel för det svenska. Här ligger andelen svenskt nu på 56,4 procent jämfört med föregående år då den låg på 55,6 procent.

Köttförbrukning per capita

Skillnaden på förbrukning och konsumtion

Alla dessa siffror redovisar förbrukningen – det vill alltså säga vikten av det slaktade djuret. Här räknar man in ben, senor, fett och annat som tas bort. Om vi istället tittar på vad vi faktiskt äter är det grovt uppskattat ungefär hälften av vad slaktvikten visar (se diagrammet nedan).

Skillnad i köttförbrukning och köttkonsumtion

Under 2019 var konsumtionen, alltså det vi faktiskt har på gaffeln, 28,5 kg/person. Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter cirka 500 gram tillagat rött kött i veckan vilket är 26 kg per år och person. Enligt 2019 års siffror ligger alltså snittet på konsumtionen av kött cirka 10 procent över kostrekommendationen. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper då framför allt kvinnor ofta äter lite mindre än 500g.

Man har tidigare antagit att det röda köttet skulle vara en hälsobov, men forskning visar att den största hälsorisken relaterad till våra matvanor snarare beror på att vi äter för lite fullkorn, nötter, frön, grönsaker och frukt. Läs gärna mer om dessa rön och få tips på hur man ska äta rätt både för hälsan, miljön och klimatet.

Förhållande mellan köttkonsumtion och kostråd

» Här kan du ladda ner hela grafiken

Scroll to Top