Säg nej till antibiotika och hormoner i kött

Den svenska modellen kostar, men är samtidigt den långsiktigt hållbara vägen, skriver vi på SVT Opinion idag tillsammans med representanter för Sveriges Veterinärförbund, Svenska Djurhälsovården, Vi konsumenter och Branschorganisationen Svensk Fågel. Här är hela debattartikeln:

De nya EU-kommissionärerna för handel samt för hälsa och
livsmedelssäkerhet har nu tydligt deklarerat att man inte kommer att godkänna
någon klordoppad amerikansk kyckling till EU i de pågående förhandlingarna med
USA om frihandelsavtalet, TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership), vilket vi välkomnar.

Men frågan är så mycket bredare än så.

Kött från djur som får så mycket antibiotika i fodret så att
bakterierna utvecklar en livsfarlig motståndskraft mot antibiotika är vad som
väntar oss i Sverige om frihandelsavtalet blir verklighet och om inga villkor
ställs kring hur hormoner, tillväxtantibiotika och andra antibiotika ska
användas inom djuruppfödning.

Resistensutvecklingen inom stora delar av världen pekar på
behovet av striktare restriktioner i den fria rörelsen, även inom EU.

Bra stallmiljö och god djurvälfärd för att kunna föda upp
djur utan systematisk och omfattande antibiotikaanvändning har varit den
svenska modellen sedan 30 år tillbaka.

I Sverige har vi sedan dess fortsatt utvecklingen genom
förebyggande djurhälsovård, högt djurskydd och hög kvalitet på djurstallar.
Resultatet är en hållbar djurhållning med ett minimum av antibiotikaanvändning.

Friska djur behöver ingen antibiotika och kvittot är att
Sverige idag har EU:s lägsta antibiotikaförbrukning. Den svenska modellen
kostar, men är samtidigt den långsiktigt hållbara vägen.

Sverige har genom sitt medlemskap i EU lyckats förbjuda antibiotika
i tillväxtbefrämjande syfte inom hela EU. Idag är utmaningen att få aktörerna
inom EU att fasa ut djurhållning som gjort sig beroende av rutinmässig
antibiotikabehandling.

I förhandlingarna bör man därför sätta fokus på resultatet
av salmonellafrihet, god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning. I USA råder
det brister i regelverket eftersom man som köttproducent utan hinder får
använda antibiotika både för att få djuren att växa bättre och för att
förebygga sjukdom.

Den blivande svenska regering måste ansvarsfullt och med
trovärdighet betona att vi i Sverige inte accepterar kortsiktiga genvägar som
riskerar folkhälsan.

Inom EU krävs det alltid veterinärordination vid användning
av antibiotika. Inga hormoner får användas i tillväxtsyfte till våra livsmedelsproducerande
djur.

Salmonella förebyggs genom ett aktivt arbete på gårdarna
istället för att klordoppning och antibiotikabehandling. Det är något vi ska
vara stolta över och kämpa för – och något som givetvis måste inkluderas i ett
framåtsyftande handelsavtal för att alla ska bli vinnare.

Det är hög tid för USA att slå in på den väg som Sverige
gjorde för snart 30 år sedan. En väg som varken accepterar klordoppning,
tillväxtantibiotika eller former för djuruppfödningen som gjort sig beroende av
rutinmässig och omfattande antibiotikabehandling.

Därför måste en öppenhet och dialog om innehållet finnas
mellan EU och USA. Ett frihandelsavtal kan både ha vinnare och förlorare och
för att vi alla ska bli vinnare så måste en transparens finnas så att viktiga
folk- och djurhälsofrågor inte faller ut som de stora förlorarna.

Det är förhoppningen när vår blivande kommissionär Cecilia
Malmström sätter sig och förhandlar om TTIP-avtalet med USA.

  • Torsten Jakobsson, vd Sveriges Veterinärförbund
  • Sten-Olof Dimander, vd Svenska Djurhälsovården
  • Gunnela Ståhle, ordförande Vi konsumenter
  • Maria Donis, vd Branschorganisationen Svensk Fågel
  • Maria Forshufvud, vd Branschorganisationen Svenskt kött
Rulla till toppen