På Svenskt Kött berättar vi våra egna historier

Isabel Moretti

På Svenskt Kött berättar vi våra egna historier

Det är gulddagar för svensk produktion och svensk mat – trots corona och oro. Eller snarare tack vare corona och oro. Mer än 8 av 10 konsumenter anser att svenska djurbönder är viktiga för matproduktionen i Sverige och 7 av 10 konsumenter är villiga att betala ett högre pris för svenskt kött. Det är den högsta siffran som uppmätts sedan Svenskt Kött började mäta detta 2011 då det bara var drygt hälften av konsumenterna som var villiga att betala mer för svenskt kött. Världen där ute kan vi inte lita på – nu värnar vi om det nära, trygga och säkra.

Men frågan är hur länge? Och vad händer sedan? Flöden vi byggt upp under decennier mellan produktion och konsumtion världen över är satta ur spel. En del funkar, en del funkar inte alls. Nya lösningar och kanaler byggs upp. För oss som jobbar med svenskt kött är frågan om konsumenter även i framtiden kommer att ha råd att kosta på sig att betala för våra mervärden? Finns det en marknad för produktion som tagit mer hänsyn till hållbarhet och djuromsorg? Eller blir det underordnat om ekonomin är ansträngd? Parallellt drar Uppdrag granskning igång ännu ett avslöjande reportage kring hur illa ställt det är på de svenska gårdarna. Oavsett om det är sanning eller dikt blir reportaget och vår reaktion som bransch ett bidrag i cocktailen som nu blandas; oron för samhällets försörjning och trygghet som mixas med osäkerheten kring om det går att lita på vår egna produktion – våra egna bönder. 

Det finns ett fönster just nu där vi som bransch har ett stort ansvar att agera. Det är nu vi lägger grunden för det som kommer sen – det nya normala. Det är under kris som man bygger varumärke. Svenska konsumenters syn på svensk produktion är vårt viktigaste uppdrag just nu. Därför ska vi visa våra konsumenter att vi finns här för Sverige – idag och i framtiden. Vi vill, vi kan och vi tar hela tiden steg för att bli ännu bättre. Och det ska vi göra genom att berätta våra egna historier istället för att låta andra berätta historier om oss.

Isabel Moretti,
VD

Relaterade artiklar

Scroll to Top