Marmorering

Nationell standard för klassificering av marmorering i svenskt nötkött.

2013 påbörjade Svenskt Kött, tillsammans
med LRF och Jordbruksverket, arbetet med att
ta fram en nationell standard för bedömning
och klassificering av det svenska nötköttets
marmorering. Syftet är att möta den efterfrågan på svenskt kvalitetskött som finns från
såväl konsumenter i butik som från kockar
inom restaurangbranschen.

2014 implementeras en gemensam nationell standard, en gradering och märkning av
köttets kvalitet, för svenskt nötkött i likhet
med andra länder, som till exempel USA,
Kanada och Australien.

Det kommer att underlätta valet av kvalitet
på nötköttet för grossister, restauranger, handel
och konsumenter. Den nationella standarden
blir också ett gemensamt språk för kund, leverantör och uppfödare. Det ger i förlängningen
incitament för en ökning av andelen marmorerat premiumkött.