Olagliga grisar i flertal EU-länder

Fixerade suggor,
kuperade svansar och trånga burar. Så har en stor del av grisarna i EU det,
trots att det är olagligt från årsskiftet. Svenska bönder har däremot under
många år fött upp grisar enligt svensk djurskyddslagstiftning är strängare än
EUs nya villkor. Det har medfört ökade kostnader för svensk grisproduktion och
gjort det svårare att konkurrera med importerat griskött.

Endast 17 av EUs 27
medlemsländer har genomfört det nya EU-direktiv för grisuppfödning som trädde i
kraft vid årsskiftet. Det innebär att det varje
timme kommer ut 40 000 illegalt uppfödda grisar på EU:s matmarknad, enligt
NFU, Storbritanniens motsvarighet till Lantbrukarnas Riksförbund.

Enligt
EU-kommissionen och NFU klarade i december endast 33 procent av de franska
grisgårdarna att leva upp till EU-reglerna, 48 procent av de tyska och 57
procent av de irländska. Andra länder som haft svårt att hinna ställa om till
årsskiftet är Belgien, Italien, Nederländerna och Spanien. Detta trots att man
har haft 12 år på sig att lägga ställa om.

Totalt produceras 250
miljoner grisar per år i EU. Av dem kommer 2,5 miljoner, alltså 1 procent, från
Sverige.

”I Sverige har vi
till och med strängare regler än i EU. Vill man premiera det goda djurskyddet
så rekommenderar jag att man köper svensk producerat kött” säger Sveriges
landsbygdsminister Eskil Erlandsson i dagens nummer av Metro.

Bättre kan det inte
sägas. Landsbygdsministern är tydligt och klar när han kommenterar EU:s nya
djurskyddsdirektiv. Den som vill vara säker på att köpa griskött som
producerats lagligt måste vara mycket uppmärksam i handeln. En stor del
förädlat griskött, som t ex bacon, smörgåspålägg eller korv är importerat.

I Sverige har vi
sedan maj 2011 en frivillig överenskommelse mellan handeln, den svenska
köttbranschen och LRF om ursprungsmärkning av kött.

Ursprungsmärkningen
är ett svar på konsumenternas efterfrågan om tydlig och enkel information om
köttets ursprung. Svenskt kött-märket innebär att köttet kommer från djur som
är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Produkten är också
tillverkad och packad i Sverige.

En viktig del av
Svenskt kött – märkningen är att tillverkaren måste följa svensk
marknadsföringslag och att ursprungsmärkningen inte får
vara vilseledande. Det innebär att märkningen är tydligare än svenska flaggan
som brukas och missbrukas om vartannat när det gäller ursprungsmärkning. 

Relaterade artiklar

Scroll to Top