När flygskam byttes mot bondeskam

Flygskam byttes mot bondeskam

Flygskam byttes mot bondeskam

Det blev en intressant sommar… Innerstadsjournalisterna gick i taket när de blev varse om att Svenskt Kött hade beviljats EU-medel för att inspirera kring nya sätt att äta gris på. Strax efter släppte IPCC sin rapport om klimatförändringar och helt plötsligt fick vi vara med om det intressanta fenomenet när flygskam byttes ut mot bondeskam.

Konsten när man jobbar med kommunikation är att inte gå vilse i vad som är brus och vad som är faktisk förflyttning.

I vårt annars så tillåtande land kan vi i media-Sverige ha ett otroligt tufft debattklimat där det verkar vara helt okej att offentligt skuld- och skambelägga det som för dagen inte anses vara politisk korrekt. Det intressanta är, att trots bondeskam och Gilla gris-drev, så fortsätter konsumtionen av svenskt kött att öka. Och kampanjen Gilla gris har trots den negativa offentliga rapporteringen redan överträffat de mål som kampanjen satt vad gäller spridning och gillande.

Konsten när man jobbar med kommunikation är att inte gå vilse i vad som är brus och vad som är faktisk förflyttning. Ja, bruset fortsätter! Men samtidigt väljer allt fler konsumenter att äta mer svenskt kött. Allt fler visar också sitt stöd för svensk köttproduktion och svenska bönder. Vi gör uppenbarligen rätt saker! Och det ska vi stolt fortsätta med.

Isabel Moretti,
VD

Relaterade artiklar