Inseminering- så blir grisarna till!

I förra inlägget beskrev jag vad som händer i suggstallet, bland annat insemineringen, och nu ska jag förklara mer ingående hur detta går till. Det gäller att vara effektiv och samtidigt ytterst noggrann när man jobbar som grisskötare. Det mest avgörande momentet är insemineringen, då det avgörs hur många grisar som skall födas. Genom att hålla antalet grisar som föds högt, kostar det mindre att producera varje gris, därav kan vi hålla ett lägre pris på köttet.

Det gäller att vara effektiv och samtidigt ytterst noggrann vid alla moment man jobbar med som grisskötare.

För att få fler kultingar vid grisning krävs att fler ägg släpps när det är ägglossning. Det är flera faktorer som påverkar detta. Så här gör vi för att suggorna ska få en så bra brunst som möjligt: vi flyttar ut alla suggorna från grisningsavdelningarna, där de stått ensamma i var sin box, ut till halmbädden där de får större utrymme och dessutom andra suggor att busa med. När suggorna leker så stimulerar de varandra, vilket påverkar suggans brunst mycket positivt. Dagarna precis innan brunsten är uträknad höjer vi också fodergivan, det kallas flushing, vilket gör att antalet ägg vid ägglossning ökar.

De behöver alltså lite ”kickar”. Det krävs även galtkontakt för att suggan ska uppvisa brunst. När detta sker så får suggan en ståreflex, som gör att de står alldeles stilla, för att underlätta för galten när betäckning ska ske.

Om du prickar brunsten väl kan en sugga ge dig uppemot 20 kultingar.

Självklart räcker det inte bara med att ge suggan förändringar i tillvaron. Att pricka brunsten är minst lika viktigt. Varje sugga har sin egen brunstcykel med toppar då de är som mest fruktsamma. Det gäller att man hittar varje suggas topp för att få ett så gynnsamt resultat som möjligt. Deras topp kan variera mycket. En sugga kan visa bra brunst i två dagar medan en annan endast ett fåtal timmar. Om du prickar brunsten väl kan en sugga ge dig uppemot 20 kultingar. Om du däremot inte prickar den så bra, kan du få ett så lågt antal som exempel sju stycken, därför är insemineringen ett väldigt viktigt moment.

När vi inseminerar väljer vi mellan två raser, Hampshire och Duroc. I butiken är märket Piggham kött från Hampshiregrisen och märket Guldgris från Durocgrisen.

Insemineringen grundlägger slutresultatet, därför är det ett viktigt moment som kräver precision och engagemang.

Scroll to Top