Grisningsavdelningen – grisarnas BB

I denna avdelning får suggan en egen box som hon kan röra sig obehindrat i. Även kultingarna har sitt eget krypin som vi kallar smågrishörnan. Den är i ena hörnet av boxen där det finns en grind som är så pass låg att endast kultingarna kommer under. Där brukar de ligga och vila sig när de inte diar och leker. I smågrishörnan finns det finhackad halm, golvvärme, en värmelampa och ett tak som gör att värmen stannar.

I denna avdelning får suggan en egen box som hon kan röra sig obehindrat i. Även kultingarna har sitt eget krypin som vi kallar smågrishörnan.

Man kan tydligt se när det är dags för en sugga att grisa eftersom juvret fylls med mjölk och sväller upp. När processen väl sätter igång får suggan sammandragningar som syns tydligt. Hur lång tid det tar för suggan att grisa klart är självklart individuellt, men det tar ungefär mellan en och tre timmar. Om man märker att det går lite trögt för en sugga kan man resa den och låta den gå en runda, då dras livmodern ihop, eller så kan man ge den oxytosin, kroppens naturliga hormon som påskyndar processen. Men i regel klarar suggorna det absolut bäst själva.

När suggan grisat klart så kommer det ut efterbörd, moderkakor, ett bra sätt att se om suggan är klar eller inte. Det positiva med att hela gruppen, det vill säga alla 32 suggorna, grisar ungefär samtidigt är att vi kan jämna ut antal och storlek mellan kullarna. Detta gör man eftersom alla suggor får olika många och olika stora kultingar. Om vi jämnar ut kullarna så får framförallt de mindre en större chans att komma åt spenarna. Varje sugga har ungefär 14-16 spenar, det är dock inte säkert att alla fungerar som de ska.

Ett exempel: En sugga får 17 kultingar i blandad storlek, en sugga får 10 stora och en sugga får 7 små. Då kan vi ta kultingar från suggan med 17 och lägga in till den sugga som har kultingar som storleken stämmer med. Genom att göra detta räddar vi livet på många små grisar samtidigt så förbättrar vi produktionsresultatet, det vill säga producerade grisar per sugga ökar.

Man ser tydligt dag för dag hur de växer, det är en underbar syn.

Man ser tydligt dag för dag hur de växer, det är en underbar syn. När man ser de nyfödda kultingarna, som väger några hundra gram, är det svårt att tänka sig att de väger lite över 100 kg efter fem månader.

 

 

 

Scroll to Top