Dags för omvänt prisuppror om matpriset?

Det är fullständigt oacceptabelt med fusk i livsmedelsbranschen. Som konsument måste du kunna lita på den mat du köper.

Nu
står det klart att skandalen med hästköttet är i lasagne mycket större
än som tidigare varit känt. Att konsumenter får ett annat kött i maten
än det som står på förpackningen är inget annat än fusk och lurendrejeri
oavsett var i kedjan felet uppstått.

Men samtidigt
visar det tyvärr än en gång hur viktigt det är med sund skepsis mot
alltför låga priser på varor som normalt ska kosta mer.

Därför är det bra att
Livsmedelsverket nu gör en större kontroll och DNA-testar en rad
produkter. Och att flera frivilliga branschinitiativ tas för samverkan i
kvalitetsfrågor.

Det som har hänt är återigen ett svek gentemot
konsumenterna. Det är inte på något sätt försvarbart. Men samtidigt
visar det tyvärr än en gång hur viktigt det är med sund skepsis mot
alltför låga priser på varor som normalt ska kosta mer.

För 40 år
sedan gjorde hemmafruarna i Skärholmen uppror mot höga matpriser. Det
upproret har egentligen aldrig avstannat. Konsumenterna jagar
extrapriser och PRO den billigaste matkassen. Men nu är det dags att
vända på prisjakten. Vi måste vara beredda att betala för maten i
allmänhet och köttet i synnerhet. Det går inte att föda upp djur på ett
bra sätt till vilket lågt pris som helst. Det går inte att
transportera, slakta, stycka, kontrollera och hålla hög
livsmedelskvalitet till vilket lågt pris som helst.

Men nu är det dags att
vända på prisjakten. Vi måste vara beredda att betala för maten i
allmänhet och köttet i synnerhet.

Idag läggs
cirka 12 procent av vår disponibla inkomst på mat, jämfört med 24
procent 1964. Det är dags för ett omvänt prisuppror.

Importen av
kött ökar medan försäljningen av kött från djur uppfödda på svenska
gårdar och slaktade på välkontrollerade svenska slakterier minskar.
Varför? I allt väsentligt beror det på priset. Svenskt kött kostar mer.
Men det finns skäl till det. Vi har en sträng djurskyddslagstiftning, vi
har kontroller i hela kedjan för att vi ska ha goda, säkra och trygga
livsmedel. Det finns så många skäl att medvetet välja svenskt kött.

Som
konsument i butik – titta på förpackningarna, kolla ursprunget. Är
förpackningen märkt med märket Svenskt kött kommer köttet från djur som
är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Och produkten är
tillverkad och packad i Sverige.

Som
konsument i butik – titta på förpackningarna, kolla ursprunget. Är
förpackningen märkt med märket Svenskt kött kommer köttet från djur som
är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige.

Köp hellre lite mindre men bättre. Det har riktigt stor betydelse att du väljer medvetet, med omsorg nästa gång du handlar mat.

Detta debattinlägg är även publicerat på Newsmill

Relaterade artiklar

Scroll to Top