Alla kan göra skillnad

Vi närmar oss julhögtiden, som är årets stora festlighet tillsammans med familjen, och som ger oss viss tid till eftertanke. Det är en stor festlighet med god mat, där vår gris är i centrum. Hur mycket kött var och en av oss vill äta eller inte äta, är ett högst individuellt beslut. Men för de konsumenter som vill ha traditionell svensk mat på julbordet eller i vardagen, ska vi fortsätta att producera grisar med våra fina svenska mervärden för att ge trygghet i deras köpbeslut, och framförallt många fler goda matupplevelser.

Grisproduktionen har genom åren blivit kraftigt påhoppad från olika djurrättsorganisationer.

Grisproduktionen har genom åren blivit kraftigt påhoppad från olika djurrättsorganisationer. Tidigare år har fokus ofta varit att påvisa missförhållande i produktionen, med huvudsakligt syfte att få en bättre djurhållning. Det vi ser det senare året är dock ett mer radikalt syfte; att markera att aktivisternas ståndpunkt är att människan inte alls skall äta kött.

Det cirkulerar förskräckliga bilder och filmer som inte alls speglar förhållandena i svenska stallar och de regler som vi lever efter här.

För att skapa effekt i dialogen sprids ofta filmer i sociala medier som visar hur djurproduktion har gått till, och delvis fortfarande gör i stor utsträckning på andra håll i världen. Ett exempel är Europa, där många länder fortfarande inte lever upp till EU:s grunddirektiv. Det cirkulerar förskräckliga bilder och filmer som inte alls speglar förhållandena i svenska stallar och de regler som vi lever efter här. Tyvärr tydliggörs inte i dialogen kring dessa filmer var produktionen skett, utan ofta ges det sken av att detta är den allmänt gällande bilden av hur grisproduktion går till.

Vi grisföretagare måste därför fortsätta vår tydliga dialog och visa skillnaderna mellan svensk djuruppfödning och internationell.

Vi grisföretagare måste därför, tillsammans med den övriga svenska branschen, fortsätta vår tydliga dialog och fortsätta visa skillnaderna mellan svensk djuruppfödning och internationell. Det är ett arbete som vi aldrig kan slå oss till ro med. Du kan också hjälpa till, genom att dela fakta som ges ut och sprida information i dina egna sociala kanaler såsom Facebook, men också genom att ta dialogen med vänner och bekanta gång på gång. Hur vår svenska grisproduktion går till och vilka som är våra mervärden är lätt för oss i branschen att ta för givet, vi lever ju och andas detta varje dag. Det är inte lika självklart för de som inte jobbar dagligen med det. Här kan vi alla göra skillnad, genom att hjälpas åt.

Scroll to Top