Sätt suggan i centrum – det är hon som presterar

För att suggorna ska må bra och få rätt förutsättningar måste man anpassa byggnader och inredningen efter vad en sugga kräver beroende på vilket tillstånd hon är i. Generellt finns det tre olika avdelningar till suggor, grisningavdelning, sinavdelning och betäckningsavdelning. Alla avdelningar har anpassad inredning, temperatur, ventilation och foder till ändamålet. En digivande sugga med kultingar behöver t ex ett mer koncentrerat foder än när hon är dräktig i sinavdelningen eftersom det går åt mer energi när hon ska ge di. Jag jämför suggornas prestation med idrottskvinnor på hög nivå och vill alltid utfodra med rätt mängd och rätt näringsmässiga innehåll anpassat till djurets behov i cykeln.

Jag jämför suggornas prestation med idrottskvinnor på hög nivå och vill alltid utfodra med rätt mängd och rätt näringsmässiga innehåll anpassat till djurets behov i cykeln.

Suggorna flyttas från sinavdelningen till grisningsavdelningen ungefär en vecka innan beräknad grisning. Här står suggorna individuellt och boxen är anpassad till sugga och smågrisar som har lite olika krav på vad som är bra. Suggorna flyttas vid avvänjning från grisningsavdelningen till betäckningsavdelningen där man ofta har dem i grupp om minst 5-6 suggor i varje. Betäckningsavdelningen är till för att lätt kunna upptäcka brunster så därför finns plats även för en galt som kommer fungera som en konsult när suggorna kommer i brunst 4-5 dagar efter avvänjning. De insemineras då med galtsperma som är säkrare och mer hygieniskt än om man ska använda galten.

Hennes uppgift i sinavdelningen är att må bra och förbereda sig för kommande grisning.

När alla suggorna i gruppen är färdigseminerade och dräktighetsscannade vid 4 veckors dräktighet flyttas alla dräktiga suggor ut i sinavdelningen. En sinavdelning kan se ganska enkel ut och det är för att suggan inte behöver så mycket specialinredning. Hon går tillsammans med alla andra som är inseminerade samma vecka. Hennes uppgift i sinavdelningen är att må bra och förbereda sig för kommande grisning. Sin är ofta ganska lättskött och djuren behöver tillsyn minst en gång per dag, ofta i samband med att man strör eller släpper foder. Innan grisning flyttas de in i grisningsavdelningen igen och så börjar processen om.

Ju mer rätt man gör, ju fler smågrisar orkar suggorna föda fram och avvänja. 

Det viktigaste som jag nämnde i början är att se till att hon alltid har rätt förutsättningar för det som förväntas av henne. Det gäller att jobba med djuren och deras beteende för att kunna kräva prestation av dem. Ju mer rätt man gör, ju fler smågrisar orkar suggorna föda fram och avvänja.

Ha en trevlig helg och på återseende här på bloggen

-Cissi

Scroll to Top