Läggs det för mycket kraft och energi på polarisering?

Läggs det för mycket kraft och energi på polarisering?

En tid för traditioner…

Juletid en tid för tradition. Men, lika mycket som det är tradition med julmat, har det också blivit tradition med besök från djurrättsaktivister i stallarna. Hela november präglades av intrång och trakasserier mot grisföretagare. Filmer och bilder med budskap om att kött är mord cirkulerade i alla möjliga kanaler. Samtidigt laddas det i Malmö för den första köttkonferensen; The Meat-ing, anordnad av David Bodiroza som vill samla dem som älskar kött. Själv benämner sig David som karnivor. Han äter därmed enbart kött och mejeriprodukter och utesluter helt mat från växtriket. I detta får han medhåll från många. Polariseringen mellan djurrättsaktivitester och karnivorer är ett faktum. För och emot. Ja eller nej.

Jag är på riktigt djupt oroad över vad den här polariseringen leder till. Vårt stora problem är inte någon promille veganer eller någon promille karnivorer. Vårt stora problem är att vi inte har alla svar på hur vi löser hållbarhetsfrågan och klimatfrågan eller hur vi med minsta möjliga påverkan kan försörja så många människor som möjligt. Istället läggs allt för mycket kraft och energi åt polarisering. Djurrättsaktivist mot karnivor.

I polariseringens skyttegravar glömmer vi bort att möta den unga generationen som slutar äta mat för att de känner skuld för miljön, för klimatet, för att djur far illa eller till och med för att de känner skam för att känna känslan av mättnad.

I polariseringens skyttegravar glömmer vi bort att möta den unga generationen som slutar äta mat för att de känner skuld för miljön, för klimatet, för att djur far illa eller till och med för att de känner skam för att känna känslan av mättnad. De som väljer bort att få barn för att de inte vill bidra till mänsklighetens undergång. De som helt enkelt känner skam för att de lever och är människor.

Vi har ett stort och viktigt uppdrag

Efter en hektisk november där många viktiga branschdagar har hållits, så som Köttriksdagen och Grisföretagardagarna, är jag stolt över att vara en del av en bransch som så tydligt nu signalerar att det inte handlar om svart eller vitt. Det handlar om att lösa världens utmaningar. Vi är i en bransch som vill ta steget in i framtiden för att inte bara nå dem som älskar kött, utan också de som vill men inte vet hur de ska våga vara människor. Vi har ett stort och viktigt uppdrag i att fortsatt visa att vi vill, även om vi idag inte har alla svaren.

Isabel Moretti,
VD

Relaterade artiklar

Scroll to Top