Konsumenter beredda betala för svenskt kött

Vi vill veta
varifrån köttet kommer. Nu mer än tidigare. Det framgår av Svenskt Kötts årliga
undersökning om svenska folkets attityder till kött. För fjärde året i rad har
vi genomfört denna typ av undersökning*.
De övergripande resultaten visar tydligt att de positiva attityderna till
svenskt kött och svenska djuruppfödare stärks. Tre av fyra konsumenter är positiva till svenska djuruppfödare.
Undersökningen visar också att kunskapen om de svenska reglerna för djurskydd ökar.
Det är glädjande att allt fler förstår
kopplingen mellan ett högre pris för svenskt kött och god djurhållning. 6 av 10
konsumenter instämmer i att svensk djuruppfödning är bättre för djuren än i
övriga EU.

7 av 10 konsumenter är beredda att betala mer för en restriktiv användning av
antibiotika i djurhållningen.

En fråga som var ny för i år är om
konsumenterna är beredda att betala mer för en restriktiv användning av
antibiotika i djurhållningen. 7 av 10 konsumenter är beredda att göra detta,
vilket är bra då svenska djur har den lägsta antibiotikaförbrukningen i EU.
Danmark har tre gånger mer och Tyskland 16 gånger mer antibiotikaförbrukning
per kilo kött. 

8 av 10 är intresserade av en tydlig märkning.

Intresset för ursprungsmärkning
är mycket starkt och 8 av 10 är intresserade av en tydlig märkning. Det är
självklart positivt att tre av fyra känner igen märket Svenskt kött och vi är
stolta över det då märket är ungt, knappt tre år gammalt. Men det finns mycket
kvar att göra. Att endast 20 procent tycker det är enkelt att se råvarans
ursprung i korven eller skinkan är ett riktigt underbetyg. 

70 procent av grisen utgör just råvara till charkuteriprodukter.

Som en följd av krisen för
svenskt griskött har handelskedjor aviserat att man byter från importerad
köttråvara till svensk i korvar och andra förädlade produkter. Det är en viktig
åtgärd då 70 procent av grisen utgör just råvara till charkuteriprodukter.
Balansen blir extremt skev om enbart de 30 procent helt kött som kotletter, filéer
eller karréer efterfrågas. Råvarubytet skapar incitament för en tydligare
märkning, använder man svenskt kött så vill företaget naturligtvis berätta det.
Vi märker också att fler företag
frågar efter märket och börjar använda det aktivt på förpackningarna. Under
våren kommer Svenskt Kött att aktivera märket i butiksmiljö i samarbete med
dagligvaruhandeln.

Under
våren kommer Svenskt Kött att aktivera märket i butiksmiljö i samarbete med
dagligvaruhandeln.

Den
frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött har tydliga kriterier och står för
att köttet kommer från djur som är födda och uppfödda, slaktade och styckade i
Sverige. Produkten är också tillverkad och packad i Sverige. Sammanfattningsvis
är det glädjande att allt fler blir medvetna om att det är skillnad på kött och
kött. Vår utmaning är att tydliggöra råvarans ursprung i charkuterierna.

Detta debattinlägg är även publicerat i tidningen ICA Nyheter

*Det
är fjärde året i rad som YouGov har ställt frågor om svenskarnas attityder till
kött och charkuterier i allmänhet och det svenska köttet i synnerhet. Mätningen
gjordes 14-16 februari och 1018 intervjuer gjordes med kvinnor och män i åldern
20-69. 

Relaterade artiklar

Scroll to Top