Biffen är inte värsta boven

Klimat och utsläpp

Vart tog det kritiska tänkandet vägen? I en artikel i Sydsvenskan den 24 augusti listas miljöeffekter av olika livsmedel. Ett kilo nötfärs ställs mot ett kilo potatis. Det är en makalöst förenklad bild som ges och som felaktigt utmålar kossan som värsta miljöboven. Sanningen är att korna och alla betande djur tillhör de bästa miljövårdarna. De betar och håller landskapet öppet. De är också garanten för bibehållen biologisk mångfald i många av de naturbetesmarker som riskerar att växa igen utan kreaturen.

…om vi ska ha en långsiktigt hållbar matproduktion så är djuren, i synnerhet korna rentav nödvändiga.

Visst, korna rapar och påverkar klimatet. Faktum är att all matproduktion påverkar klimatet. Men om vi ska ha en långsiktigt hållbar matproduktion så är djuren, i synnerhet korna rentav nödvändiga. Det går inte att förenkla bilden till att enbart handla om växthusgaser. Djuren ger bland annat gödsel som är en förutsättning för hållbar odling av spannmål och grönsaker.

Näringstätheten i kött är väsentligt högre än i potatis. Potatis kan inte ensamt ersätta kött som näringskälla.

Artikeln blandar också äpplen och päron genom att jämställa ett kilo nötkött med ett kilo potatis utan att ta hänsyn till de olika råvarornas näringsinnehåll. Näringstätheten i kött är väsentligt högre än i potatis. Potatis kan inte ensamt ersätta kött som näringskälla.

En fransk studie* från 2013 har tittat på om det går att minska kostens klimatpåverkan genom att ersätta kött med frukt och grönsaker. Forskarna utgick från en tidigare gjord undersökning av nästan 2 000 fransmäns kostvanor. Det visade sig dock att en helt vegetarisk kost gav lika stort eller ibland till och med större utsläpp av växthusgaser än en blandkost med kött. Och anledningen var enkel – för att ersätta köttets kalorier krävdes en betydligt större mängd vegetabilier och därför mer växthusgaser. Studien visar att klimatsambanden är mycket mer komplexa än vad som framgår av artikeln i Sydsvenskan.

Som konsument är ett av mina bästa bidrag att inte slänga mat. Oavsett om det är potatis eller kött.

Av växthusgaserna kommer cirka 70 procent från fossil energi, bland annat bränsle till bilar och flyg. Jordbruket svarar för cirka 14 procent av utsläppen. Alla sektorer måste naturligtvis bidra till minskad klimatpåverkan. Som konsument är ett av mina bästa bidrag att inte slänga mat. Oavsett om det är potatis eller kött.

* Greenhouse gas emissions of self-selected individual diets in France: Changing the diet structure or consuming less? Vieux et al (2013)

Scroll to Top