Äta kött- klimatsmart eller miljöklokt?

Att äta klimatsmart är naturligtvis bra. Men är det
i alla lägen miljöklokt? 

För att få genomslag i debatten måste komplicerade
förhållanden oftast förenklas. Ett exempel är Svenska Miljöinstitutets senaste
rapport som ifrågasätter klimatnyttan med närodlad mat. Institutet har jämfört
olika matkassars klimatpåverkan och konstaterar att den vegetariska kassen var
klimatvänligast. Den blandade kassen med grönsaker och kött ger dubbelt så hög
klimatpåverkan.

Det är bra att klimataspekter lyfts fram och får oss
som konsumenter att tänka till. Men det får inte ske till priset av så
förenklade resonemang att vi förleds att tro att nyttan med närproducerad mat
är försumbar. Rapporten pekar ensidigt på minskad köttkonsumtion utan att
resonera om att även kött har en varierande klimatpåverkan. Som alltid gäller
det att välja medvetet när vi handlar mat.

Konsumenter är kloka och vill
veta hur maten har producerats och hur djuren har fötts upp. Det är den anonyma
maten utan avsändare som är boven i sammanhanget. Inte minst när vi talar om
köttet.

Det spirande intresse som idag finns för matens
ursprung är bra och viktigt, rapportens slutsatser till trots. Vi är beredda
och villiga att ta ansvar för den mat som vi handlar. Konsumenter är kloka och vill
veta hur maten har producerats och hur djuren har fötts upp. Det är den anonyma
maten utan avsändare som är boven i sammanhanget. Inte minst när vi talar om
köttet. Produktionsmetoder som vare sig är klimatsmarta eller miljövänliga
döljs i anonymiteten. 

Närproducerad mat handlar naturligtvis om mycket mer
än om enbart den viktiga klimatfrågan. Det leder helt fel om vi ensidigt talar klimat
men bortser från matens miljöpåverkan. Bilden måste få vara precis så komplex
som den är.

Produktion av mat påverkar alltid klimatet och miljön. Kornas betande har stor
betydelse för vår öppna landskapsbild och den biologiska mångfalden. Den
positiva miljöpåverkan av nötkött är stor. Glädjande nog är svensk
djuruppfödning också effektiv vilket betyder att uppfödningen ligger bra
till ur klimatsynpunkt. Svenska råvaror är i de allra flesta fall både
klimatsmarta och miljökloka.

Den stora
frågan handlar inte om det ena eller andra. Utan om att minska den anonyma
maten. Och därmed kunna göra medvetna val.

Detta nämns naturligtvis inte i Svenska
Miljöinstitutets rapport då den inte skulle bli så kategoriskt tydlig
då. Nu blir det istället återigen en debatt om kött kontra grönsaker. Den stora
frågan handlar inte om det ena eller andra. Utan om att minska den anonyma
maten. Och därmed kunna göra medvetna val.

 

Relaterade artiklar

Scroll to Top