Svenskt griskött – det klimatsmarta valet

Senhösten börjar närma sig med stormfart efter en lång härlig sensommar som vi aldrig tidigare fått uppleva. Nya värmerekord har slagits runt om i vårt avlånga land, tröskorna har börjat tystna och de sista fröna för höstsådden har kommit i backen.

Debatten om klimat har tagit stor plats i det massmediala utrymmet

Debatten om klimat har tagit stor plats i det massmediala utrymmet och allt eftersom börjar nu flera länder skriva på det nya klimatavtalet för att begränsa våra länders utsläpp, och därmed klimatpåverkan.

Här har återigen det röda köttet kommit i blåsvädret och grisen hamnar i det facket per automatik, trots att den är ett fantastiskt djur på att ta tillvara på biprodukterna från livsmedelsproduktionen och omvandla till fina köttråvaror

Här har återigen det röda köttet kommit i blåsvädret och grisen hamnar i det facket per automatik, trots att den på många olika sätt är ett fantastiskt djur på att ta tillvara på mycket utav biprodukterna från livsmedelsproduktionen och omvandla till fina köttråvaror. Dessa köttråvaror förser oss med både fett och viktiga proteiner som åter går in i livsmedelskedjan. Detta samtidigt som grisen gör väldigt låga klimatavtryck. Vi tänker ofta på de biprodukter som kommer direkt till våra gårdar för inblandning i egen fodertillverkning på gårdsnivå, och glömmer lätt bort den del som blandas in redan i foderfabriken, exempelvis i form utav spannmålspartier som inte uppnår bakkvalitet på grund av låga falltal, eller partier som blivit kasserade till följd av missfärgning eller för låg rymdvikt. Dessutom utnyttjas andra produkter från livsmedelskedjan. Ett exempel i raden är biprodukter från müslitillverkning.

Sveriges Grisföretagare trycker på allt vad vi kan för att tala om att grisen är klimatsmart i detta hänseende, en dragkamp som vi blir ganska ensamma om att driva, då man från flera håll menar att vi kritiserar de idisslande djuren som släpper ut uppåt tio gånger mer kol­ekvalenter än grisen när de omvandlar vegetabilier till kött. Samtidigt gör nötkreaturen miljönytta som betande djur.

Vi måste här våga visa förträffligheten med det fina grisköttet som produceras i Sverige

Jag som företrädare för grisen ser inte att vi skall vara tysta i frågan. Vi måste här våga visa förträffligheten med det fina grisköttet som produceras i Sverige, och på samma sätt som man lyft fram den betande mulens nytta i naturen, lyfta fram grisens tryne som en perfekt foderkvarn för att omvandla vegetabilier till kött.

Till slut måste det vara konsumenten som får göra sitt eget aktiva val i en butikshylla där hela bredden finns.

Till slut måste det vara konsumenten som får göra sitt eget aktiva val i en butikshylla där hela bredden finns. Jag tycker att vi i dag i alltför stor utsträckning underskattar konsumentens kunskaper i klimatfrågan. Min uppfattning är att den generationen som i dag utgör den större delen i vårt samhälle är väl miljömedvetna konsumenter som själv ser till att på olika sätt balansera sin miljöpåverkan, och då och inte enbart när det gäller kött och mat, utan även inom områden som transporter, boende, semesterresor med mera.

Hoppas att det finns några fina grilltillfällen att ta vara på innan snön täcker vårt avlånga land!

Scroll to Top