Vadå antibiotikafritt?

För några år sedan började man i USA att marknadsföra så kallade antibiotikafria djur i ett marknadskoncept. Nu tar Danmark efter med samma koncept för griskött. Produktionen går ut på att djur som blir sjuka och behöver behandlas selekteras ut och säljs under andra koncept. Kvar blir den ”antibiotikafria” grisen.

Men köttet är ju alltid antibiotikafritt eftersom medicinen lämnar kroppen efter angiven karens.

Att använda detta som ett koncept blir absurt för mig av flera anledningar. För det första är min ståndpunkt att ett djur som är sjukt skall behandlas, detta utan att det skall finnas ekonomiska incitament som gör att en behandling antingen uteblir eller sätts in för sent. Dessutom känner jag att man lurar våra konsumenter med att det skulle vara farliga medicinrester kvar i en slaktkropp som gör att man väljer att betala ett högre pris för ett obehandlat djur. Men köttet är ju alltid antibiotikafritt eftersom medicinen lämnar kroppen efter angiven karens.

Jag ser detta som ett sätt att fly från den verklighet som gäller för användningen av antibiotika.

Jag ser detta som ett sätt att fly från den verklighet som gäller för användningen av antibiotika. Nu när konsument och marknad fått upp ögonen för den icke acceptabla användning som i dag sker utanför våra gränser. Konsumenterna ställer krav och köper aktivt kött från Sverige, som har en god djurvälfärd och låg antibiotikaförbrukning.

Då försöker man istället med ett nytt affärsknep sälja så kallat antibiotikafritt kött som kan komma från en produktion med betydligt sämre djurmiljö och helt andra uppfödningsformer. Och som inte alls driver produktionen mot ett mindre användande av antibiotika.

När man istället kan jobba med effektiva och ärliga lösningar som ger en bättre djurvälfärd med friskare djur, vilket är det som våra konsumenter verkligen efterfrågar.

Och på frågan om inte Sverige lätt skulle kunna skapa ett sådant koncept med tanke på den låga förbrukningen vi har i landet är ju svaret självklart, men till vilken nytta? Det skulle innebära en fördyrad hantering utav djur som inte, så som jag känner det, har någon egentlig betydelse mer än att lura konsumenten. När man istället kan jobba med effektiva och ärliga lösningar som ger en bättre djurvälfärd med friskare djur, vilket är det som våra konsumenter verkligen efterfrågar.

Nej, jag vill se en ärligare väg att gå

Nej, jag vill se en ärligare väg att gå, så som vi i Sverige under många år byggt upp en väl fungerande, förebyggande djurhälsovård, i syfte att föda upp friska och välmående grisar.

Ordspråket ”sila mygg och svälja kameler” känns rätt träffsäkert här.

Scroll to Top