Slaktsvinstallet

Det är hit grisarna kommer efter tillväxtstallet. Detta stall rymmer 2100 grisar och här har vi en anställd.

I detta stall har vi blötutfodring som är torrfoder och drank som blandas i behållare innan utfodringen sker. Drank är en restprodukt vid produktion av alkohol som är mycket proteinrikt. I detta stall så styrs utfodringen med hjälp av en dator som följer en kurva som ständigt ökas då grisarna växer och behöver mer mat. Dock kan man ställa in separat per box om någon skulle avvika. Under de 14 veckor som grisarna är här äter de genomsnittligen 200 kg foder och 200 liter drank var.

Slaktsvinsstallet består av sju stycken identiska avdelningar och även ett sjukstall. Sjukstallet används om grisar är skadade eller har behov av ensambox. I de vanliga avdelningarna bor det 11 stycken grisar i varje box. Boxarna har en yta på 0,9 kvadratmeter per gris. Det finns 30 boxar som sammanlagt rymmer 330 grisar per stall. Boxarna består av cementplatta och spalt. Spalten är något bredare i detta stall än i suggstallet eftersom grisarna är större. Grisarna får rengjort, ny halm dagligen och foder 3 gånger.

I slaktsvinstallet bor grisarna alltså i 14 veckor innan de har nått upp till slaktvikten på 120 kg. Varannan vecka skickar vi till slakt och då följer vi ett schema som upprepar sig varannan vecka. Detta betyder att vi har 3,8 omgångar grisar i varje avdelning varje år.

Scroll to Top