Ny rapport: Sveriges bönder bäst i EU igen!

Årets rapport om antibiotikaförbrukningen i Europa från Europeiska läkemedelsmyndigheten, visar att Sveriges djur återigen får minst mängd antibiotika bland EUs medlemsländer. Men nu ökar användningen av antibiotika i djuruppfödningen i flera länder i Europa.

Årets rapport från ESVAC, Sales of veterinary antimicrobial agentsin 29 European countries in 2014 om försäljning av antibiotika för djur har precis släppts, den gäller data för 2014. Nya länder i årets rapport är är Schweiz, Kroatien och Rumänien.

Sverige minskar förbrukning varje år

Sverige är ett av få länder som under åren 2011- 2014 minskat sin förbrukning varje år. Flera länder med export till Sverige bidrar till ökningen av förbrukningen. 

Mest antibiotika i djuruppfödningen används i särklass av Spanien, Cypern och Italien. Där används runt 40 gånger så mycket som i Sverige. Förbrukningen i Sverige ligger på 11,5 mg/kg vilket är mer än tio gånger lägre än EU-snittet. Snittet för de 25 EU-länderna ligger 2014 på 158 mg/kg. Högst förbrukning har Spanien med 419 mg/kg.

Total användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur under 2014 var i de 29 europeiska länderna 9 000 ton. I Sverige användes 10 ton.

Lång tradition av förebyggande hälsoarbete

Den ökande antibiotikaresistensen i många delar av världen är ett mycket allvarligt problem. En ökad antibiotikaresistens riskerar att skapa en situation där vi kan stå utan verksamma antibiotika för såväl människor som för djur.

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi gott läge med friska djur i Sverige. Sverige var 1986 först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder i syfte att öka djurens tillväxt. Ett sådant förbud kom först år 2006 inom EU och saknas fortfarande utanför EU.

Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började publicera statistik 2005 så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika. Island och Norge som inte är medlemmar i EU ligger lägre i förbrukning än Sverige.

Inom EU är 9 av tio av alla behandlingar en gruppbehandling där man ger alla djur antibiotika vare sig de är sjuka eller inte. I Sverige är det tvärtom, här behandlas det enskilda djuret och i ett av tio fall ger man gruppbehandling. Sveriges bönder använder dessutom framför allt penicillin som är ett antibiotikum med smalt spektrum för att minimera risken för resistens.

Aktuellt

Dags att nominera till dagligvarugalan

Dags att nominera till Dagligvarugalan

Nu är det dags att nominera till Dagligvarugalan 2021 och Årets Kött och Charkavdelning. 1:a pristagaren 2020 visar här vad som gjorde att de stack ut.

koskit biogas

Utan djuren – inga grödor

Ett växtodlingssystem utan djur – är det verkligen möjligt? Vårbruket börjar komma igång runt om i landet och det är uppenbart: utan djuren – inga grödor.

Scroll to Top