Senaste rapporten om antibiotika: Sveriges bönder bäst i EU!

Den årliga rapporten om antibiotikaförbrukningen i Europa visar att Sveriges djur återigen får minst  antibiotika bland EUs medlemsländer. Högst förbrukning har Italien, Spanien och Cypern.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har släppt sin årliga rapport om antibiotikaförbrukning inom animalieproduktionen i Europa. Som alltid ligger Sverige lägst vad gäller användning inom EU.  I Danmark används ca tre gånger mer antibiotika och i Tyskland används åtta gånger mer. Italien och Spanien har 27 respektive 34 gånger högre antibiotikaförbrukning än Sverige.

Inom EU är nio av tio av behandlingarna en gruppbehandling där alla djur får antibiotika vare sig de är sjuka eller inte. I Sverige är det tvärtom, här behandlas det enskilda djuret och i ett av tio fall ger man gruppbehandling. Sveriges bönder använder dessutom framför allt penicillin som är ett antibiotikum med smalt spektrum för att minimera risken för resistens.

– Sverige måste ligga på för att förbjuda den förebyggande antibiotikabehandling som sker i andra EU-länder. Att begränsa användningen av gruppbehandlingar är ett måste om vi ska komma till rätta med den antibiotikaresistens som hotar såväl humanhälsan som djurhälsan, säger My Sahlman, veterinär på LRF, i en artikel om ämnet på lrf.se.

Lång tradition av förebyggande hälsoarbete

Antibiotikaresistensen som ökar i många delar av världen är ett mycket allvarligt problem. En ökad antibiotikaresistens riskerar att skapa en situation där vi kan stå utan verksamma antibiotika för såväl människor som för djur.

I Sverige har vi en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett väldigt gott läge med friska djur i Sverige. 1986 var Sverige först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder för att öka djurens tillväxt. Ett sådant förbud kom först år 2006 inom EU och saknas fortfarande utanför EU.

Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började publicera statistik 2005 så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika. Island och Norge som inte är medlemmar i EU ligger lägre i förbrukning än Sverige.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email