Varför äter vi lamm till påsk?

Lammsäsongen i Sverige är egentligen på hösten så varför äter vi lamm till påsk?
Varför äter vi lamm till påsk?

Varför äter vi lamm till påsk egentligen? Traditionen att äta lamm till påsk är relativt ny i Sverige. Det är en tradition som kom till Sverige runt 1900-talet från länderna kring Medelhavet. Att lammsteken inte var en påsktradition i Sverige beror främst på hur vår uppfödning ser ut här. Den traditionella uppfödningen i Sverige är att tackorna lammar på våren. Sen får lammen gå ute och beta under sommaren för att slutligen tas in och slaktas på hösten. För att möta efterfrågan av svenskt lammkött året runt föder svenska bönder numera upp lamm under hela året, men det finns störst tillgång på svenskt lammkött på hösten.

Så föds lamm upp i Sverige

Även om det framför allt finns gott om lamm till hösten så finns det alltså svenskt lamm i våra butiker även till påsk. Det är de så kallade vårlammen som finns tillgängliga då. Vårlamm föds inte på våren som höstlammen gör, utan föds under senhösten eller vintern och slaktas sedan på våren. Det finns också någonting som kallas för sommarlamm. De föds under tidig vår och slaktas under sommaren.

Höstlamm föds på våren och slaktas under hösten vid ca 6 månaders ålder efter avslutad betessäsong. Majoriteten av lammen är fortfarande uppfödda på detta traditionella sätt. Lammen som föds under sen vår eller sommar kallas vinterlamm. De är ute under betessäsongen för att sedan stallas in och utfodras för att bli tunga nog för att slaktas under vintern.

Detta betyder att det går att få tag på svenskt lammkött året om. Om man vill äta lamm till påsk från djur som gått ute och betat, ska man titta efter fryst kött från höstlamm. Föredrar man färskt kött, går det att hitta från vårlamm som fötts upp i lösdrifter inomhus.

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Ungefär 70% av det lammkött vi äter importeras, framför allt från Nya Zeeland och Irland. Det är länder där man har lägre krav på djurvälfärd och exempelvis kan svansarna kuperas på lammen. Det är inte tillåtet i Sverige.

I Sverige går får och lamm ute och betar gräs under sommaren. Betande djur är en viktig del av vårt hållbara jordbruk som bidrar till en biologisk mångfald och öppna varierade landskap. Så snart gräset växt till sig i hagarna släpps får och lamm ut för att vårda det svenska öppna landskapet.

Sverige har en lång tradition av ett hållbart och förebyggande hälsoarbete för djur. Det ger friskare djur och bidrar till en låg förbrukning av antibiotika inom djurhållningen – den lägsta i hela EU. Svenska får, lamm, grisar och kor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Vår lagstiftning för hur djuren ska födas upp är en av de mest omfattande i världen. Den svenska grundidén är att djuren ska ges möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Du kan läsa mer om fördelarna med svensk lammuppfödning här.

Vill du vara helt säker på att du väljer svenskt lamm till påsk kan du titta efter märket Kött från Sverige. Märkningen betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att köttet är styckat och förädlat här.

Aktuellt

Hållbarhet är mer än klimat

Hållbarhet är mer än klimat

Flera olika rapporter visar att man behöver se till fler parametrar än klimat när man pratar om hur hållbart producerad maten är.

Hur mycket kött ska man servera?

Hur mycket kött ska man servera?

Hur ska man veta hur mycket kött som är lagom att servera per person när man bjuder på middag eller buffé? Här hittar du svaren!

Bild från frukostseminariet: Varför dyker Vego?

Varför dyker vego?

Svenskt Kött anordnade frukostseminariet ”Varför dyker vego?” där en panel diskuterade vad vi äter och varför.

Rulla till toppen