Köttfärs

Köpa köttfärs

Köttfärs är ett känsligt livsmedel, som lätt angrips av bakterier, eftersom den är så finfördelad. Därför är det viktigt att hålla kylkedjan obruten, först i butiken och sedan från butiken till hemmet. Men det finns mycket du kan göra själv för att vara på den säkra sidan.

  • Välj en butik där man maler köttfärs enligt de rekommendationer som finns.
  • Köp din köttfärs och gå sedan direkt hem och lägg den i kylskåp, ej varmare än +4°.
  • Är det varmt ute, ta med en kylbag med kylklampar i att bära hem köttfärsen i.
  • Tillaga gärna färsen samma dag eller frys in den.

Köttfärsens färg

Ibland kan du stöta på köttfärs som är väldigt röd i färgen, ibland är den mer rosa och ibland har färsen antagit en grå ton. När kött är helt färskt är det purpurfärgat av pigmentet myoglobin. I luft reagerar myoglobinet med syre och omvandlas till oxymyoglobin som ger en klarröd färg. Efter en lite längre stund när köttet haft kontakt med luft och om syretrycket är lågt så går pigmentet över i metmyoglobin på grund av oxidation av järnjonen Fe2+ till Fe3+, och köttet antar en brun/grå-färg. Det är inte farligt på något sätt att äta kött eller köttfärs som har blivit grå på sina ställen, men det kan däremot se oaptitligt ut. Tillagas färsen antar den samma färg rätt igenom.

Med köttfärs är det extra viktigt att hålla kylkedjan obruten, först i butiken och sedan från butiken till hemmet.

Köttfärsens färg påverkas också av atmosfär och vilket syretryck köttet har legat i. Köttfärs packas ofta i så kallad modifierad atmosfär. I Sverige innehåller den en blandning av syrgas och koldioxid. Syrgasen gör att köttfärsen får en klarröd färg och koldioxiden motverkar bakterietillväxt. Hållbarheten kan med denna metod förlängas från 2-4 dagar till 5-8 dagar vid en temperatur av +4 C. Dessa förpackningar skall vara märkta ”förpackat i en skyddande atmosfär”.

Om färsen ligger i vakuum behåller det en purpurfärgad nyans och riskerar inte att bli grått. Förpackas det däremot i modifierad atmosfär blir färgen klarröd. Köttfärs som förpackas med en plastfilm över kan bli delvis gråfärgad, men det betyder inte att kvaliteten har försämrats.

Rulla till toppen