Certifiering och märkning av kött

Det finns många olika sätt att föda upp köttdjur på, vilket också ger oss som konsumenter en rad olika val av certifiering och märkning av kött.

Certifiering och märkning av kött  

Det finns många olika sätt att föda upp köttdjur på, vilket också ger oss som konsumenter en rad olika val av certifiering och märkning av kött.  

För dig som vill göra ett aktivt val för god djuromsorg, att ytterligare minska klimatpåverkan, särskilt gynna naturbetesmarkerna eller det svenska jordbruket finns särskilda uppfödningsformer med egna märken. Här reder vi ut vad som utmärker dem.  

Kött från Sverige

Kött från SverigeMärket Kött från Sverige betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige, och att produkten är förädlad, förpackad och kontrollerad här. Märket används på kött och charkuterier som produceras i Sverige enligt svensk djurskyddslag, som är en av de mest ambitiösa i världen.

Sverige är ett av de länder som rankas högst i djurskyddsindex hos den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection. För att kontrollera att märkningens kriterier efterlevs görs stickprovskontroller som utförs av fristående certifieringsorgan.  

Svenskt Sigill

Svenskt SigillSvenskt Sigill finns enbart på svenska produkter och är en märkning som innebär att bonden följer regler som på några områden går utöver svensk djurskyddslag. Här tar man ett större helhetsgrepp på hållbar utveckling – klimat, biologisk mångfald och djuromsorg.

För att få använda märkningen Svenskt Sigill ska djuruppfödningen certifieras enligt Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad 

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är märkningen som innebär att bondens verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån och dessutom har gjort åtgärder för att minska sin klimatpåverkan ytterligare. Klimatsmartare djurhållning helt enkelt.

Svenskt Sigill Naturbeteskött  

Certifierat naturbeteskött kommer från nötkreatur och lamm som under betes­säsongen till stor del betar i ängs- och hagmarker. Djur som betar naturbetesmarker bidrar starkt till den biologiska mångfalden i Sverige genom att ängar och hagar hålls öppna, vilket många arter är beroende av. Naturbetesmarkens artrikedom gör den till en av de absolut viktigaste markerna för att säkerställa den biologiska mångfalden i Sverige.  

Kött som bär märket Svenskt Sigill Naturbeteskött är kontrollerat av en oberoende revisor. Detta innebär att du kan känna dig trygg med att det kött du äter kommer från ett djur som betat på riktigt naturbete. Naturbeteskött ska inte blandas ihop med Naturkött vilket är ett varumärke som säljer importerat nötkött från Sydamerika och lammkött från och Nya Zeeland. Observera att WWF i sin Köttguide ger rött ljus till importerat kött. 

KRAV 

KravKRAV-märket står för ekologisk produktion med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Djuren äter KRAV-märkt foder och får gå ute och beta eller böka fritt året om. Det finns många olika produkter från krav att välja mellan. 

Scroll to Top