Sverige behöver fler kor för den biologiska mångfaldens skull

Sveriges betesmarker håller på att växa igen och Världsnaturfonden varnar för att fjärilar, fåglar och insekter riskerar att försvinna. Om dessa arter försvinner och inte den biologiska mångfalden bevaras kommer det naturliga ekosystemet att rubbas. Lösningen är fler betande djur som kor och får. 

Minskningen av antalet nötkreatur i Sverige är ett regelrätt hot mot Sveriges betesmarker. Sedan 2003 har dessa marker minskat med närmare 50 000 hektar. Det är lika mycket betesmark som idag finns i Uppsala län, Stockholms län och Södermanlands län tillsammans. För att bevara biologisk mångfald och ett bördigt landskap behövs ungefär en ko per hektar. I Sverige finns idag sammanlagt 1,4 miljoner hektar vall på åkermark och 450 000 hektar betesmark.

I ett inslag på SVT Rapport konstaterade Världsnaturfonden WWF att många av Sveriges naturbetesmarker håller på att växa igen. Orsaken är att korna har blivit allt färre och nu varnar Världsnaturfonden för att fjärilar, fåglar och insekter riskerar att försvinna om inte antalet betesdjur blir fler. Antalet kor i Sverige minskar stadigt och på de senaste tio åren har hälften av Sveriges mjölkbönder lagt ner sin verksamhet. Detta innebär att många naturbetesmarker runt om i landet växer igen, vilket i sin tur hotar den biologiska mångfalden. De svenska betesmarkerna behöver idag fler betande djur som skapar blommande växter, vilket skapar direkta resurser för insekter som i sin tur blir mat till fåglar.

Många rödmärkta arter minskar när betesmarkerna växer igen och det är ett problem för de ingår i det naturliga ekosystemet. Sverige skulle behöva fler kor för att uppnå sina miljömål som riksdagen har satt upp, trots att kor ofta pekas ut som miljöbovar som släpper ut metangas. Svenskarna uppmanas ofta att äta mindre kött för att minska klimatpåverkan, men idag består 50 procent av svenska nötköttskonsumtionen av importerat kött. WWF vill också se att svenskarna äter mindre kött, men bättre kött, vilket de menar är kött som har betat på svenska marker.

Aktuellt

Scroll to Top