Mer svenskt och mindre importerat kött 2014

Under 2014 skedde två trendbrott vad gäller kött visar statistiken från Jordbruksverket och SCB: Svenskarna åt en aning mindre kött för första gången på många år och importen av kött minskade samtidigt som den inhemska produktionen ökade.

Under 2014 minskade förbrukningen och importen av gris och nötkött samtidigt som exporten och vår inhemska produktion ökade.

Utvecklingen är ett trendbrott och under 2015 visar det sig om trenden håller i sig och vi ser början på en ny utveckling. Importen och förbrukningen av kött har bara minskat vid ett fåtal tillfällen sedan Sveriges EU-inträde.

Andelen svenskt kött på marknaden ökade

Andelen svenskt kött på marknaden ökade för gris- och nötkött. Vi producerade 330 000 ton gris-, nöt- och lammkött under 2014 jämfört med 323 000 ton under 2013. förbrukningen av gris- nöt- och lammkött.

Vi importerade också mindre nöt- och griskött för första gången på flera år. Importen och förbrukningen av kött har bara minskat vid ett fåtal tillfällen sedan Sveriges EU-inträde. Senast marknaden krympte var i samband med den globala finanskrisen 2009.

  • Sammantaget för nöt-, gris-, får- och lammkött ökade produktionen med 3,1% jämfört med samma tid 2013
  • Importandelen av förbrukningen var 46% att jämföra med 47% under 2013
  • Exportandelen av produktionen var 12% att jämföra med lika 11% under samma tid 2013

Minskad förbrukning

Sammantaget minskade förbrukningen av gris- nöt- och lammkött med knappt 1%.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email