Andelen svenskt kött fortsätter att öka

Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi köper kött syns i statistiken. Andelen svenskt kött ökade för samtliga större köttslag första halvåret 2017.

Under många år minskade andelen svenskt kött år för år, men för några år sedan vände trenden för griskött då importen minskade rapporterar Jordbruksverket som ansvarar för statistiken.

För nötkött har andelen svenskt kött pendlat kring 50 procent de senaste fem åren. En högre andel svenskt nötkött kan noteras första halvåret 2017 till följd av ökad produktion i kombination med minskad import.

För lammkött är importen alltjämt starkt dominerande, även om både den svenska produktionen och andelen svenskt lammkött ökat hittills i år.

Utvecklingen på nötköttsmarknaden påverkas av flera faktorer

Sett över en längre tidsperiod har antalet mjölkkor minskat medan kor för uppfödning av kalvar har ökat. Under 2015 och 2016 har antalet moderdjur varit i stort sett oförändrat. Kortsiktigt kan slakten av nötkreatur påverkas av tillgång på foder och förändringar i olika stödsystem. Under 2016 och 2017 kan reduceringsstödet för mjölkproducenter och torka i delar av landet ha lett till att slakten ökat temporärt. På lite längre sikt visar resultaten från förprövningar av djurstallar dock att det finns förutsättningar för ökad produktion.

Den totala förbrukningen av kött oförändrad första halvåret 2017

Den totala förbrukningen (slaktvikt inklusive ben, fett och brosk) har varit ganska stabil, kring 87,5 kg per person och år sedan 2013, men det har skett förändringar mellan köttslagen. Mellan 2014 och 2016 minskade förbrukningen av griskött ungefär lika mycket som förbrukningen av matfågel ökade.

Enligt beräkning för första halvåret 2017 minskade förbrukningen av nötkött med 6 hekto per person samtidigt som förbrukningen av matfågel ökade med 5 hekto per person. Ökningen för matfågel innebär att denna förbrukning för första gången tangerar förbrukningen av nötkött, båda landade på 12 kg per person. I början av 1990-talet var förbrukningen av matfågel bara en dryg tredjedel så stor som förbrukningen av nötkött. Förbrukningen av griskött har minskat med i genomsnitt ett kg per år sedan 2013, men under årets sex första månader var förbrukningen oförändrad.

Aktuellt

Scroll to Top