Svenskarna äter allt mindre kött – men andelen svenskt växer

Svenskarna äter mer kyckling- och lammkött, men minskar förbrukningen av nöt- och griskött. Utvecklingen i Sverige går mot minskad förbrukning, men ökad svensk produktion tack vare växande export.

Det konstaterar Jordbruksverket, som summerat utvecklingen till och med tredje kvartalet i år. I kombination med en minskad import och ökad export av kött, blir resultatet att andelen svenskt kött av vår förbrukning ökar. Intresset och förtroendet för svenskt kött är alltså högt i dag.

Fyra delar i utvecklingen är särskilt tydliga under 2017 skriver Statskoll.se:

1. Andelen svenskt kött av vår förbrukning fortsätter att öka och ökningen är störst för nöt- och griskött. Andelen svenskt lammkött av förbrukningen har inte ökat på länge, men i år stiger den på grund av en kraftig svensk produktionsuppgång. Att svenskt kött utgör en växande andel av svenskarnas konsumtion har vi sett för de flesta köttslagen sedan 2014, med viss variation under åren.

2. Produktionen av samtliga köttslag ökar i Sverige. Produktionen går upp och ner, men över längre tid har vi sett en minskad produktion av nöt- och griskött medan produktionen av lammkött och matfågel ökat. I år ökar produktionen av samtliga köttslag. Procentuellt sett ökar lammkött mest, följt av griskött, matfågel och nötkött. För nöt- och griskött är den ökade produktionen i år en reaktion på god efterfrågan på svenskt kött, vilket gett höga priser och en stärkt investeringsvilja i sektorn. Att allt fler konsumenter fått upp ögonen för de mervärden som finns i vår produktion av kött har ett gett ökat förtroende för det svenska köttet.

3. Förbrukningen av kött minskar. De tre första kvartalen i år har svenskarnas förbrukning av kött sjunkit med 1,8 procent. Det är nötkött som minskat mest, med 1 kg. Om utvecklingen håller i sig kommer det landa i en total minskning i år på omkring 1,5 kg. Mellan 2013 och 2016 har den totala förbrukningen av kött varit stabil kring 87,5 kg/capita. Förbrukningen visar vår konsumtion i slaktad vikt och en tumregel för att räkna om förbrukningen till mängden kött som hamnar på gaffeln är att halvera den. Från 2013 till 2016 har det skett ett utbyte mellan köttslagen, främst genom att en minskad förbrukning av griskött på ca 3 kg ersatts av en lika stor ökning för matfågel. Även förbrukningen av lammkött har ökat, medan den var ganska stabil för nötkött till och med 2016.

4. Den svenska handelsbalansen för kött stärks. Detta gäller alla köttslag utom lamm. Exporten har ökat av både gris- och nötkött samtidigt som importen minskat. Importen av griskött har haft en obruten minskning på kvartalsbasis sedan antibiotikadebatten tog fart 2014.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email