Svenskt kött tar marknadsandelar

Förbrukningen av grisköttet minskar medan nötköttet är oförändrat i de preliminära siffrorna för 2015. Nöt och gris tar tillbaka marknadsandelar från det importerade köttet.

Den svenska självförsörjningsgraden, beräknad som andelen svenskt kött av den totala förbrukningen, har utvecklats positivt för griskött under de senaste två åren rapporterar Jordbruksverket.

Under 2014 minskade importen av både gris- och nötkött för första gången på länge. För grisköttet fortsatte den utvecklingen under 2015 medan importen tog ny fart för nötköttet. Det svenska lammköttet förlorade dock marknadsandelar.

Förbrukning – inte konsumtion

I Jordbruksverkets preliminära beräkningar för hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 använder man sig av begreppet ”förbrukning” för att skildra efterfrågan på kött. Förbrukningen av kött är inte detsamma som konsumtionen av kött. Förbrukningen avser åtgången i slaktad vikt, detta innebär att slaktkroppen är urtagen men att bland annat ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran.

Förbrukningen av gris-, nöt-, och lammkött per person 2015 var 61,7 kilo, vilket är knappt ett kilo mindre jämfört med 2014. 

Förbrukningen av allt kött inklusive viltkött, fågelkött och övrigt kött per person 2015 var 87,3 kilo, vilket är i princip oförändrat jämfört med 2014. Konsumtionen av allt kött per person beräknas till 52,5 kilo.

Nötkött – varannan burgare är importerad

Under 2015 ökade den svenska produktionen av nötkött med 1 500 ton till 133 100 ton. Samtidigt steg importen av nötkött med mer än dubbelt så mycket, 3 800 ton, till 139 400 ton. Det innebär att nötköttsimporten slår nytt rekord och överträffar både 2014 och den tidigare rekordnoteringen från 2013.

Samtidigt som importen ökade steg också exporten av nötkött med 2 600 ton till 18 500 ton.

Förbrukningen av nötkött fortsätter att öka. 2015 års förbrukning blev 254 000 ton. En ökning på 1,1 procent jämfört med föregående år.

Den svenskproducerade andelen av nötköttet landar på 52,4 procent, 0,1 procentandelar högre än 2014.

Griskött – Största svenska marknadsandelen

Förbrukningen av griskött minskade med 1,6 procent eller 5 500 ton till 334 500 ton. Samtidigt sjönk den svenska produktionen av griskött med 1,0 procent till 233 500 ton och importen minskade 3,8 procent.

Trenden från 2014 med en minskande import av griskött håller i sig även under 2015, även om den mattas av under det sista kvartalet.

Med en självförsörjningsgrad på 69,8 procent är grisköttet det köttslag som har störst svensk marknadsandel.

Ökad efterfrågan på svenskt kött trots högre priser

Den ökade efterfrågan på svensk kött håller i sig, trots att skillnaden i producentpriser mellan Sverige och de flesta andra EU-länder är större än normalt. Jordbruksverket konstaterar att kunder och konsumenter i Sverige är lite mindre priskänsliga i sina köttinköp idag än historiskt sett. Faktorer som hållbarhet, hälsa och trygghet tycks ha fått ökat fokus.

I Jordbruksverkets analys konstaterar man också att det är troligt att en del av grisköttsförbrukningen har styrts över till fågelkött när både produktion och importen av griskött har minskat och därmed minskat det totala utbudet av griskött.

Aktuellt

Spenatsoppa med skinkrester

Ta vara på julens rester

Ta vara på julens rester och omvandla skinka, köttbullar och korv till nya rätter med hjälp av smarta tips och både goda och festliga recept.

Scroll to Top