Förbrukning av kött per person

Det finns olika sätt att redovisa hur mycket kött vi äter i Sverige. Här visas den så kallade förbrukningen av kött vilket innebär slaktad vikt. Förbrukning ska inte förväxlas med konsumtion som är det vi faktiskt äter.

I Jordbruksverkets preliminära beräkningar för hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2016 använder man sig av begreppet ”förbrukning” för att visa efterfrågan på kött. Förbrukningen av kött är inte detsamma som konsumtionen av kött. Förbrukningen visar åtgången i slaktad vikt. Slaktad vikt innebär att slaktkroppen är urtagen men att bland annat ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran.

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och
bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller
gris, nöt och lammkött.

Denna statistik är viktig för att se förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Förbrukningen går ner

Förbrukningen av gris-, nöt-, och lammkött per person 2017 var 59,1 kilo. Det är en minskning med nästan 2 kilo jämfört med 2016.

Läs mer

Scroll to Top