Därför svenskt kött

Vi äter kött för att det är gott. Vi äter också kött för att få i oss livsnödvändiga näringsämnen. Under årtusenden har vi levt i samspel med våra husdjur. Det är ett ömsesidigt beroende, där vi människor har det totala ansvaret.

 Svensk djurhållning skiljer sig till stora delar från många andra länders. Vårt klimat och alla våra skogar, berg och sjöar präglar lantbrukets utseende. Detsamma gör vårt mångåriga ansvarstagande för djur och miljö.

Delat ansvarstagande

Vetenskaplig forskning ligger bakom de lagkrav som gäller exempelvis djurskyddet. Rådgivning, myndighetstillsyn och inte minst lantbrukarnas egen omsorg leder till att lagkraven tillämpas på ett bra sätt. Ny kunskap och nya erfarenheter används för att hela tiden förbättra djuromsorgen. Ansvarstagande är en pågående process.

Ansvarstagandet är också delat. Du som konsument vill ju också ta din del av ansvaret. Därför måste vi bli bättre på att visa hur modern svensk djurhållning ser ut så att du kan känna förtroende.

Klimatpåverkan

Köttproduktionens påverkan på klimatet är i högsta grad en global fråga. Utan mat överlever vi inte och produktionen av föda från såväl växter som djur har alltid lett till växthusgasutsläpp. Att klimateffekterna blivit dramatiskt allvarligare beror på att vi är så många fler i världen som behöver mat. Men det beror ännu mer på att en omfattande produktion av energi, andra varor än mat och mycket transporter har tillkommit.

Att välja svenskt är smart

När du väljer vilket kött du lägger på tallriken gör du en aktiv insats för klimatet. Väljer du svenskt kött väljer du smart. Tack vare att vi har friska djur, gott om vatten och foder av hög kvalitet.

Svenska djur växer snabbt tack vare klokt avelsarbete, gott hälsoläge och god fodertillgång. Sammantaget gör det att utsläppen per producerat kilo nötkött blir lägre än vid produktion i områden som inte har samma goda förutsättningar.

Det svenska klimatet passar bra för odling av gräs och vi har ingen brist på vatten. Det är i första hand detta gräs och betet på naturbetesmarkerna som de svenska korna och fåren lever av. På naturbetesmarkerna används inga kemikalier och ingen gödsel. Den solenergi och koldioxid som binds i gräset omvandlas av djuren till högvärdigt protein. Så har det skett i årtusenden och därmed gjort det möjligt för oss att leva i denna del av världen. Utan svenska djur faller förutsättningarna för en levande landsbygd, ett rikt växt- och djurliv och värdefulla ekosystemtjänster.

Från lantbrukets sida innebär ansvarstagandet ett målinriktat arbete för att öka kunskaperna om vilka åtgärder som behövs för att minska utsläppen av växthusgaser. Det forskas till exempel på hur olika foderblandningar påverkar metangasproduktionen och hur man kan få ett ännu bättre kväveutnyttjande.

Läs mer

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top