WWF lanserar ny köttguide

Grönt ljus för svenskt kött från djur på naturbeten och ekologisk gris medan allt importerat kött får rött ljus när WWF lanserar ny köttguide.
WWF lanserar ny köttguide

WWF lanserar ny köttguide och i den varnar de för svensk kyckling. Det var budskapet som kablades ut i förra veckans rubriker i tidningar och nyhetskanaler. Anledningen var att Världsnaturfonden, WWF, lanserat en ny upplaga av Köttguiden. För konsument som vill göra rätt blir det lätt snurrigt. Om man nu inte kan äta vare sig kyckling, nötkött eller halloumi – vad ska jag då välja? Är jag förbunden till att koka bönor?  

I guiden klassar WWF olika köttslag och certifieringar utifrån parametrarna klimat, biologisk mångfald, djurvälfärd, antibiotika och användning av kemiska bekämpningsmedel i odlingen. Detta är såldes den mest omfattande guiden som finns att tillgå för svenska konsumenter som vill välja mer hållbart. I år skärptes dessutom kriterierna för klimatpåverkan och djurvälfärd.  

Fler kriterier än enbart klimat viktigt för helheten  

Att WWF väljer att bedöma fler kriterier än enbart klimatpåverkan är viktigt. Att titta enbart på klimatfrågan när man väljer kött gör att man lätt åker i diket. Produktionen av kött påverkar nämligen många andra aspekter i naturen. Exempelvis som att upprätthålla den biologiska mångfalden och ett hållbart jordbruk i hela landet. 

Det är också viktigt att få med aspekten kring djurens välfärd och hälsa. Om man föder upp djur väldigt snabbt – genom tillväxthormoner och dopat foder som i många andra länder – ger det en lägre klimatpåverkan så som detta räknas idag. Vi kan alltså inte enbart stirra oss blind på klimatsiffran när vi utvecklar ett hållbart jordbruk och djurhållning. Eller för den delen en konsumentguide om matval.   

Svårt att mäta klimatpåverkan med trubbigt mått  

Det breda genomslaget för att räkna om alla växthusgaser till ett mått som sammanväger klimatgaserna till en enhet – koldioxidekvivalenter – har gjort att särskilt nötkött sticker ut när man jämför olika livsmedels klimatpåverkan. Det beror på att nötdjuren släpper ut metangas när de idisslar. Metangasen räkas som 25 gånger starkare än koldioxid eftersom den initialt värmer klimatet mer när den släpps ut. Men vad som inte tas med i kalkylen är att metanet förvinner från atmosfären efter 10 år, medan koldioxiden stannar kvar i upp till 1000 år.   

Det har gör att mer effektiva och intensiva lösningar premierats inom djurhållningen. Det är olyckligt och riskerar att fel åtgärder prioriteras i arbetet med att utveckla en hållbar matproduktion för framtiden. Klimatavtrycket borde istället beräknas på ett sätt som tar hänsyn till växthusgasernas egenskaper, eller helt enkelt redovisar de olika gasernas påverkan separat.  

Näring – nästa kriterium? 

En aspekt som inte beaktas i WWFs köttguide är näringssammansättning. Det är givetvis viktigt att maten ger näring och att den är god att äta så att vi inte slänger en massa mat. I köttguiden får de vegetariska alternativen grönt ljus.  Här behöver man som konsument ha med sig att näringssammansättning inte är beaktad. Exempelvis innehåller de växtbaserade produkterna ofta hög mängd fytinsyra som gör att upptaget av järn och andra mineraler motverkas medan kött, mjölk och ost tillför kroppen dessa ämnen. Även tillgång och upptag av protein varierar mellan vegetariska och animaliska produkter. Det är alltså viktigt att också titta på näringsaspekten i en matguide. 

Bättre välja svenskt än importerat kött  

En slutsats utifrån guiden är, trots behov av fortsatt utveckling, ändå att det är bättre att välja svenskt kött jämfört med importerat. Det importerade köttet får uteslutande rött ljus, medan de svenska alternativen av gris, nöt och lamm får antingen grönt eller gult ljus.  En viktig riktlinje är alltså att välja svenskt kött framförallt. Eftersom olika djurslag har olika nyttor för helheten och hållbarheten inom jordbruket är det bra att äta varierat. Lamm och nötkreatur är viktiga som naturvårdare och att omvandla gräs. Grisarna tar tillvara sådant som vi inte vill äta.   

Konsumentguider för att förenkla hållbara val för konsumenten är efterfrågat och kommer fortsatt att vara intressanta nyheter. Det är därför viktigt att anamma den senaste forskningen samt att inkludera fler perspektiv. Inte minst för trovärdigheten mot konsumenterna, men också för den stora expertis som finns inom mat och hållbarhet i Sverige. Här finns fortsatt ett utvecklingsarbete att göra inom WWF:s köttguide. 

» Läs mer om varför det är viktigt att välja svenskt kött här.

»Här är en sammanställning av olika märkningar du kan titta efter för att veta om köttet är svenskt och hur det har fötts upp

Aktuellt

WWF lanserar ny köttguide

WWF lanserar ny köttguide

Grönt ljus för svenskt kött från djur på naturbeten och ekologisk gris medan allt importerat kött får rött ljus när WWF lanserar ny köttguide.

Höstlov med husmanskost

Höstlov med husmanskost

Nu när det är höstlov passar det riktigt bra med husmanskost. Förutom att den är god och mättande så är den dessutom i säsong på hösten.

Scroll to Top