Vilka restauranger serverar svenskt kött?

Hur vet man vilka restauranger som servera svenskt kött? Våga fråga om ursprunget om det inte står tydligt i menyn som på Texas Longhorn.
Texas longhorn serverar svenskt kött på sina restauranger

När restriktionerna släppts vill fler gå ut och äta, men vilka restauranger serverar svenskt kött? En restaurang som är tydliga med ursprunget är Texas Longhorn som från första oktober bara serverar svenskt kött på sina restauranger.

Köttkonsumtionen har minskat de senaste åren, men andelen svenskt kött har ökat. Fler  konsumenter är medvetna om skillnaderna mellan svenskt och importerat kött. 8 av 10 säger att de bara handlar svenskt kött i matvarubutikerna.

Förbrukning per capita 2020

Dock är det inte 80 procent av köttet som äts i Sverige som är svenskt. De offentliga köken når nästan upp till 80 procent svenskt kött, men den stora andelen importerat hittas på restaurang. Enligt en siffra från 2020 är bara 20 procent av köttet som serveras på restaurang svenskt. Nu när restaurangerna öppnas upp igen är det dags att ta tillfället i akt och våga fråga om var köttet på menyn kommer ifrån.

En restaurang där du inte behöver fråga om ursprunget är Texas Longhorn. Sen första oktober är köttet på Texas Longhorns restauranger svenskt och det deklareras stolt på restaurangens menyer. Svenskt Kött fick chansen att intervjua Tommy Wright, inköpschef på Texas Longhorn för att fråga om satsningen.

Hur kommer det sig att ni väljer att gå över till svenskt kött i era restauranger nu?

– Vi har serverat svenskt kött tidigare på våra restauranger men var tvungna att byta för att kunna säkerställa våra volymer och våra höga krav på smak och kvalité. Över de senaste dryga två åren har vi arbetat tillsammans med svenska köttleverantörer för att kunna hitta en väg tillbaka till att endast serverar svenskt nötkött, kyckling och gris på våra restauranger och vi är så stolta över att vi nu tillsammans med våra samarbetspartners har gjort det möjligt.Vi vill också påminna våra gäster om att vi är ett hundra procent svenskägt företag med restauranger bara i Sverige. Vi vill därför se till att handla så lokalt som möjligt för att möta våra gästers efterfrågan på att handla hållbart och lokalt och själva bli mer ansvarsfulla i våra inköp.

Vad är viktigast för er med att servera svenskt kött på Texas Longhorn?

– Det viktigaste för Texas Longhorn har sedan starten 1994 varit gästnöjdhet, genuinitet, kvalité och smak vilket har präglat alla beslut vi har tagit i kedjan. Så det viktigaste med att återgå till att endast servera svenskt kött på alla våra restauranger har varit att inte kompromissa på dessa kriterier. Vi är stolta över att ha funnit ett samarbete med svenska köttleverantörer som gjort det möjligt för oss att fullfölja vår filosofi.

Hur tror ni att det påverkar era gäster?

– Vi tror och hoppas på att våra gäster ser positivt på att vi återgår till att endast servera svenskt kött. Våra gäster har alltid kunnat lita på att vi serverar samma höga kvalité och smak på alla våra restauranger runt om i Sverige, men nu kan de även känna sig helt trygga med att vi serverar samma höga kvalité men med kött som kommer från svenska gårdar. Det ger våra gäster trygghet genom flera anledningar; det är närproducerat, hållbart producerat med lägst antibiotikaförbrukning i hela EU och dessutom stöttar man det svenska lantbruket och bidrar till att det lever vidare.

De senaste åren har den svenska köttbranschen arbetat för att höja kvalitén på svenskt kött utöver de fantastiska mervärden som det svenska köttet har. När en stor restaurangkedja som Texas Longhorn går över till svenskt för att kvalitén är så bra är det ett kvitto på att branschen har lyckats.

Det är inte bara Texas Longhorn som vill servera svenskt kött på sina restauranger, fler vill hänga med i tiden och tillgodose konsumenternas efterfrågan. För att underlätta för de restauranger som vill servera svenskt kött så har Svenskmärkning tillsammans med LRF tagit fram en broschyr om upphandling av svenska råvaror som du kan läsa här.

»Läs mer om varför du ska välja svenskt kött både på restaurang och i butik här.

Aktuellt

Scroll to Top