Ungdomar har dåliga kunskaper i livsmedelshygien

Ungdomar har dålig koll på mathygien. Nästan hälften ansåg att det var okej att smaka på rå köttfärs trots att Livsmedelsverket avråder det. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Det är Marie Lange vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet, som i sin avhandling visar på brister i hygienkunskaperna hos unga konsumenter.

I studien, som genomfördes bland elever i årskurs nio, saknade var femte elev kunskap om att kyckling alltid behöver vara genomstekt. Nästan hälften ansåg att det var okej att smaka på rå köttfärs, trots att Livsmedelsverket redan för tio år sedan gick ut med informationen att till och med ett smakprov av kontaminerad köttfärs kunde vara farligt och innebära en risk att drabbas av EHEC.

Nästan hälften av eleverna trodde också att +8 grader var en bra kylskåpstemperatur, vilket är fyra grader över de +4 som rekommenderas.

Eleverna saknade även kunskaper, när det gäller vikten av handtvätt och att undvika korskontaminering, vilka båda är bland de viktigaste momenten, för att undvika matförgiftning. Studien visar att pojkar, särskilt de som sällan eller aldrig lagar mat hemma, löper en större risk att drabbas av allvarlig matförgiftning.

”Resultatet i avhandlingen visar att unga konsumenter behöver bättre hygienutbildning och att grundskolans ämne hem- och konsumentkunskap behöver lyfta fram livsmedelshygien på ett tydligare sätt i undervisningen och då bli mer kopplat till elevernas vardag”, säger Marie Lange.

Till exempel värmer många elever mat dagligen, ofta i mikrovågsugn, men uppvärmning är ett riskområde, som ofta saknas i skolans undervisning, eftersom den tillagade måltiden enligt traditionen äts upp under lektionen.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap behöver bli bättre på att ta upp frågor kring vardagspraktiker kopplat till risk såsom handtvätt, korskontaminering, upphettning och kylförvaring för att öka elevernas möjligheter till lärande.

”Lärarna behöver bli mer reflekterande och ta del av uppdaterad information samtidigt som ansvariga myndigheter behöver bli tydligare i sin kommunikation och erbjuda skolan uppdaterad information och undervisningsmaterial”, menar Marie Lange. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email