Svenskt Kött vill ha ansvarsfull sojaodling

2014 ska minst 60 procent och 2015 ska 100 procent av den soja som används eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som tecknat en frivillig överenskommelse.

Målet är att säkerställa att den soja
som används för produktion av livsmedel som säljs i Sverige är socialt och
miljömässigt ansvarsfullt producerad.

I ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer,
foderindustri, matproducenter och handelskedjor vill företagen säkerställa att
de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja,
oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet
omfattar det som respektive företag i sin egen leverantörskedja självt kan
påverka. Med certifierad soja menas här såväl fysiskt certifierad soja som köp
av sojacertifikat. Båda tillvägagångsätten bidrar till ansvarsfullt producerad
soja. 

– Svenskt Kött
uppskattar att hela livsmedelskedjan gått in i överenskommelsen. För oss är det
en självklarhet att stödja detta initiativ för en mer hållbar
livmedelsproduktion, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.

De senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat
från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt
förekommande som del av foder då det innehåller högvärdigt protein och
livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för djurens välmående.

Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad
soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s
principer och kriterier. Ambitionen är att alla livsmedel från företagen i
Sojadialogen ska vara baserad på ansvarsfullt odlad soja.

– Vi välkomnar det här som ett viktigt första steg för att
minska negativ påverkan på natur, djur och människor där sojan produceras. Vår
förhoppning är att andra företag kan följa efter och ställa krav på hur sojan
produceras, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden, WWF.

Genom att enbart producera och/eller sälja produkter med
certifierad soja vill företagen bidra till att förhindra förlust av biologisk
mångfald, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av
mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra bra
arbetsförhållanden på sojaplantagen. Genom att ställa krav på certifierad soja
säkerställs att den odlats utan exploatering av unika naturområden, som
Atlantregnskogen, Cerrado, Chaco eller Amazonas.

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top