Svenskt kött medverkar på Elmia Lantbruk Framtidsforum

18-19 oktober är det dags för Elmia Lantbruk Framtidsforum, konferensen för ett starkare svenskt lantbruk. Svenskt kötts vd, Elisabet Qvarford kommer att medverka på scenen itvå olika programpunkter för att diskutera hur svensk djuromsorg kan vidarebefordras till EU och nyckeln till bättre köttkvalitet.

Elmia Lantbruk Framtidsforum är en konferens som pågår under två dagar i anslutning till mässan Elmia Lantbruk där branschens företrädare, opinionsbildare och politiker möter lantbrukaren för att fördjupa diskussionen och kunskapen. Svenskt kötts vd, Elisabet Qvarford, kommer att finnas med på scenen i tre olika programpunkter under temat djurhållning. 

Svensk djuromsorg på väg in i EU

Seminarium och debatt kl 14.30-15.15 18/10

Svensk djurhållning präglas sedan länge av en god omsorg om djuren, vilket bl.a. bidrar till att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning till djur. Intresset för djurvälfärd ökar i Europa och många länder ser nu mot Sverige för att hitta smarta lösningar. Vad kan vi i Sverige göra för att bidra till en förbättrad djurvälfärd inom EU?

Programpunkten inleds med ett seminarium av Kristina Nordeus på Näringsdepartementet och efterföljs av en paneldebatt med Elisabet Qvarford, Svenskt kött, Roger Pettersson, World Animal Protection Sverige,  Anna Samuelsson, LRF Jönköping och Magnus Nikkarinen.

Livsmedelsstrategin

Seminarium och debatt kl 08.30-10.00 19/10

Programpunkten inleds med ett seminarium av Jakob Brandt på Näringsdepartementet och efterföljs av en paneldebatt där han delatar tillsammans med Elisabet Qvarford, Svenskt kött, Erik Fahlbeck, SLU, Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, Kristina Yngwe, Riksdagen och Roger Pettersson, World Animal Protection Sverige.

Elisabet Qvarford skrev 3 oktober ett blogginlägg om just livsmedelsstrategin i Sverige där hon tydligt visar sin ståndpunkt inför debatten.

Fem nycklar för bättre köttkvalitet

Seminarium kl 11.30-12.15 19/10

Svenska konsumenter har ett högt förtroende för svensk köttproduktion. Ätkvaliteten på det svenska köttet behöver dock bli både jämnare och högre om svensk köttproduktion ska ha en ljus framtid. En rad profiler inom den svenska köttbranschen har enats kring ett antal punkter som ska resultera i en bättre ätkvalitet på nöt- och lammkött. Medverkande: Elisabet Qvarford, Svenskt kött, Kristina Anderback, Agroväst Livsmedel AB, Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU, Lennart Bjurström, Macklean Strategiutveckling.

Anmäl dig till konferensen här.

Aktuellt

Djuren räddar skörden

Djuren räddar skörden

Ett ostadigt sommarhalvår ger sämre skörd. Det som räddar skörden då är djuren så bönderna kan få ersättning för grödor som vi människor ratar.

Scroll to Top