Svenskmärkning är en garanti som behövs även på restaurang

Ett ton importerat kebabkött låg öppet i skåpbil Förra veckan stoppades en skåpbil med ett ton kalvkött under en poliskontroll på Öresundsbron, meddelar nyhetsbyrån TT ...

Ett ton importerat kebabkött låg öppet i skåpbil

Förra veckan stoppades en skåpbil med ett ton kalvkött under en poliskontroll på Öresundsbron, meddelar nyhetsbyrån TT. När lastutrymmet öppnades hittade man ett ton kött, liggandes öppet, oplastat och omärkt i plastbackar. Samma dag stoppade polisen ytterligare två laster med kött, något som inte är ovanligt enligt livsmedelsinspektörer vid Malmös miljöförvaltning.

– Vi tror att det kommer in mycket kött till Sverige på det här sättet, säger Zetterlund till Sydsvenskan.

Köttet fraktades på ett olämpligt sätt och saknade fullständig följesedel. Det importerade köttet skulle användas som kebab hos ett företag i Malmö-området men fick slängas efter att Livsmedelsverket bedömde det som osäkert.

Ovanligt med salmonella i svenskt kött

För att minska risken att salmonellaförorenade livsmedel kommer in i landet har Sverige så kallade salmonellagarantier. De innebär att det måste finnas intyg på att kött och ägg undersökts för salmonella när produkterna förs in från andra EU-länder.

I Sverige påbörjade man kontroller av salmonella i foder och hos djur redan i början av 50-talet. Efter som salmonellainfektion är en sjukdom som är omöjlig att utrota pågår ett kontinuerligt arbete för att reducera förekomsten i alla steg av produktionskedjan. Det svenska kontrollprogrammet för salmonella visar att det är mycket ovanligt med salmonella i svenskt kött.

Därför är svensk-märkningen så viktig

Inom Sverige och EU finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara märkta. Exempelvis ska det finnas tydlig information om innehåll, bäst före-dag och ingrediensförteckning. Dessa regler finns av säkerhetsskäl samt för att du som konsument ska kunna välja och inte riskera att bli lurad.

I Sverige har vi också det unika märket Kött från Sverige. Märkningen är frivillig och betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att varan är både förädlad och förpackad här.

Svenskt kött står för hög kvalitet

Svenskt kött står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. Att välja svenskt kött är således inte bara en garanti för att köttet är av bra kvalitet, det innebär också att köttet är kontrollerat och ett säkert val.

Idag är det obligatoriskt att ange ursprungsland på förpackade livsmedel men det finns ännu inga krav på obligatorisk ursprungsangivelse på livsmedel som tillhandahålls på restaurang eller i storkök.

Det finns ett stort intresse för mat och för var maten kommer ifrån bland svenska konsumenter idag. God information är en förutsättning för att konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val. Förra året gav därför regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka åtgärder som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk även på restaurang och i storhushåll. Idag finns redan den frivilliga märkningen på flera restauranger, men ett arbete pågår för att den ska bli enklare att använda.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email