Matprogrammet Meny gör specialprogram om kött och antibiotika

Menys programledare Tomas Tengby blev utmanad av grisbonde på Instagram om sin vurm för italiensk mat. Det slutade med att han gjorde ett helt program om kött och antibiotika.

I programmet framkommer hur svenska bönder under lång tid har arbetat för att hålla nere användningen av antibiotika och att Sverige nu är bäst i EU vad gäller antibiotika till djur.

– Antibiotika är fantastiska läkemedel, säger Christina Greko, veterinär och antibiotikaexpert vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, till Menys reporter. Men problemet är att bakterierna som man ska döda med antibiotika lär sig att försvara sig. Dom blir motståndskraftiga, resistenta.

– I en framtid kommer vi inte kunna behandla sjukdomar hos djur eller människor.

Problemet med antibiotika i djuruppfödningen är inte att det hamnar i köttet och att vi på så sätt skulle få den i oss. Det handlar om att för mycket antibiotika gör bakterierna resistenta.

Det är stora skillnader på hur mycket antibiotika som används i djurhållningen i Europa. Spanien använder mer än 100 gånger mer antibiotika per kilo kött än i Norge. Spanien toppar listan för antibiotikaanvändning, följt av Cypern och Italien. Här finns en tabell från den senaste mätningen.

Antibiotika används mot sjukdomar hos djuren, framför allt när de är unga. Om djuren föds upp trångt och i dåligt ventilerade lokaler är det större risk för sjukdomar.

– Är det så att djurhållningen är så usel så att man måste medicinera djuren för att de inte ska dö i förtid? undrar Niklas Wennberg, grisuppfödare, sedan han besökt grisgårdar i Italien.

Det finns också de som använder antibiotika i förebyggande syfte, alltså innan djuren är sjuka. Och i t ex USA används det för att djuren ska växa mer.

– Både förebyggande medicinering och tillväxtmedicinering måste sluta, säger Christina Greko. Antibiotika ska bara ges när djuren är sjuka.

Om djuren dessutom föds upp i en bättre miljö är sannolikheten större att de ska hålla sig friska – och slippa antibiotika.

– Det är redan idag så att vi ibland inte kan behandla för att antibiotikan inte fungerar längre, säger Christina Greko. Trettio år framåt ser det väldigt dystert ut om vi inte förändrar.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email