Nu skärps reglerna kring antibiotika för djur inom EU

I måndags röstade EU:s medlemsstater ja till en ny förordning som innebär strängare regler kring hur antibiotika får ges till djur inom EU. Den nya förordningen börja gälla om tre år och alla EU-länder måste följa den.

Nya strängare regler kring antibiotikaanvändning

Den nya förordning om veterinärmedicinska läkemedel innebär bland annat att antibiotika inte får ges i förebyggande syfte (exempelvis i foder) till djuren. Antibiotika får heller inte användas rutinmässigt eller för att kompensera för eventuella brister i djurhållningen. Med andra ord får man inte längre ge antibiotika till friska djur.

Den nya förordningen ställer också krav på att medlemsstaterna årligen redovisar försäljning och siffror på användning av antibiotika till djur, vilket förväntas kunna bidra till en fortsatt minskning av den veterinärmedicinska användningen av antibiotika inom EU.

Sverige har varit drivande

I förhandlingarna har Sverige varit drivande, och utöver de nya strängare reglerna kring antibiotikaanvändning har man också lyckats få igenom andra viktiga förslag i förordningen så som skärpt miljöskydd samt ett undantag som gör att den stränga nationella narkotikalagstiftningen kan bibehållas.

– Sverige är det land i EU där man ger minst antibiotika till djur. Vi har länge drivit på för striktare EU-regler kring antibiotika inom lantbruket, och det har gett resultat. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar. Det är därför oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans inom EU för att få bort den onödiga användningen av antibiotika inom djurnäringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I Sverige ger man minst antibiotika till djur inom EU

För svenska bönder innebär förordningen ingen skillnad eftersom man i Sverige inte medicinerar på det sätt som nu förbjuds. Sverige har sedan tidigare haft den lägsta läkemedelsanvändningen inom EU, ett aktivt sätt att arbeta proaktivt för att hålla djuren friska, samt en tidig medvetenhet om vad resistensproblematiken innebär. Dessa är bidragande faktorer som gjort att den svenska modellen för ansvarsfull användning av läkemedel till djur fått ett så stort genomslag inom EU:s nya förordning.

På grund av en kraftig överanvändning av antibiotika är resistenta bakterier är ett snabbt växande hot i hela världen. Antibiotikaresistenta bakterier kan överföras mellan människor och djur. I flera europeiska länder har det de senaste åren skett en kraftig utveckling och spridning av antibiotikaresistenta bakterier bland djur. Samverkan mellan länder och mellan myndigheter inom olika sektorer är därför av mycket stor betydelse för att hindra utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistens.

Källa: Regeringen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email