Några röster om den svenska unggrisen: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Eskil Erlandsson är begeistrad över unggrisen. Han menar att den har stora potentialer.

– I ett läge där vi har spannmålsöverskott och allt färre grisbönder, skulle en ökad produktion och export av unggrisen vara mycket positiv, tycker Eskil Erlandsson. Och man ska komma ihåg att matproduktion alltid ger jobb i många led, från uppfödare, förädlare till detaljhandel, butiker och restauranger.

Eskil Erlandsson menar att det är en väg att utveckla den svenska grisen (har skickat en fråga till jens om vad han menar med detta), ett annat är initiativet med rapsgrisar och ett tredje är den svenska unggrisen. Man ska komma ihåg att grisbönderna blir färre. Och därför vore det extra bra om unggrisen blev en möjlighet.
 
Eskil Erlandsson vet själv hur det kan vara då han har varit lantbrukare med egna grisar. Vid intervjutillfället är han nyss hemkommen från en resa till Kina och landsbygdsministern berättar att Kina nu öppnar sig för import av svenskt griskött.

– De efterfrågar styckdetaljer som inte är så populära på den svenska marknaden, som grisöron och grisfötter, vilket ger ett mervärde för grisbonden.

Vem vet, i framtiden kanske vi exporterar grisfötter av unggris till världens folkrikaste nation?

Aktuellt

Scroll to Top