Importen av griskött fortsätter att minska

Den svenska importen av griskött har minskat under början av 2015, jämfört med samma period året innan. Dock har importen av både nöt, kalv, får och lamm ökat.
Gris styckning

Största minskningen står grisköttet för där importen minskade med 12 procent jämfört med samma period förra året. Samtidigt minskade slakten med 1,8 procent vilket innebär att försäljningen av svenskt kött på den svenska marknaden minskade något. Totalkonsumtionen minskade med 5 procent.

Mer tysk än dansk gris

Trots att den totala importen sjunkit, verkar konsumenternai större utsträckning välja det tyska grisköttet före det danska. Kvartal ett i år utgjorde den danska andelen 27 procent och den tyska 42 procent. Samma period förra året var den danska andelen 35 procent och den tyska 38 procent.

Ser man till antibiotikaförbrukning är det värt att komma ihåg att den tyska grisen får ungefär fyra gånger så mycket antibiotika som den danska.

Ökad import av nöt och lamm

Importen av nöt- och kalvkött ökade med 0,8 procent om man jämför kvartal ett 2015 med kvartal ett 2014. Här fortsätter Irland, Tyskland och Nederländerna vara våra störta exportörer.

Importen av får- och lammkött första kvartalet 2015 steg med 18,4 procent, jämfört med första kvartalet 2014. De främsta importländerna är Nya Zeeland och Irland. 

Aktuellt

Scroll to Top